ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Dąbrówno, gmina Dąbrówno wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-01 08:04:20 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-01 08:04:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 01.09.2017r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Dąbrówno, gmina Dąbrówno  wraz prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz uchwałą XXVIII/156/16 z dnia 04 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Dąbrówno, Gmina Dąbrówno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Dąbrówno, Gmina Dąbrówno wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.09.2017 r. do 04.10.2017 r. w  siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno  od godz. 1300.
Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrówno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w/w projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2017 r., w Urzędzie Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrówno.
 
                                   
                                                                                   Wójt Gminy Dąbrówno
                                                                                      mgr Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Kiszelewski Data wytworzenia informacji: 2017-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Kiszelewski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-01 08:04:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-01 08:04:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-01 08:56:21
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu