ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w 2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-22 13:11:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-22 13:17:29 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 22.03.2018 r.
 
ZW.524.1.2018
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w 2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadanie:
 
„Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 
W roku 2017 na realizację w/w  zadania samorządu Gminy Dąbrówno  w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył kwotę 13 000,00 zł.
Na realizację powyższego zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę: 13 000,00 zł.                                  
Samorząd Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu. 
Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadania  publicznego samorządu.
 
II. Zasady przyznawania dotacji: 
Zasady przyznawania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dąbrówno  a Zleceniobiorcą. 
 
III. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem. 
3. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez Samorząd gminy Dąbrówno, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2018 r.
 
IV. Terminy i miejsce składania ofert: 
1. Termin składania ofert na realizację w/w zadań upływa 13.04.2018 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), 
2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: 
„Oferta na realizację zadania publicznego w 2018 r.” /nazwa zadania” w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 
1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno  na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku Komisja Konkursowa, przedstawiając Wójtowi Gminy Dąbrowno swoją opinię. 
2. Wójt Gminy Dąbrówno, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. 
3. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert. 
 
VI. Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu
Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku dostępne są na stronie internetowej http://www.dabrowno.pl/ zakładka Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  lub w biuletynie informacji publicznej http://bip.dabrowno.pl/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Szczurowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Szczurowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 13:11:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 13:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 15:13:21
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu