ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-27 13:43:17 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-27 13:48:32 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Elgnowo, gmina Dąbrówno - podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy.
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Elgnowie Nr 56/6, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 37,56 m2 został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,36 m2 oraz udziałem 1805/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/13, obręb 3 Elgnowo (EL1O/00022005/8), o powierzchni 1820 m2 i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal nr 6 został przeznaczony również do sprzedaży z udziałem 1/1 w prawie własności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/32, obręb Elgnowo, o powierzchni 504 m2, stanowiącej ogródek przydomowy,
 
Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 280 m2. Lokal mieszkalny położony jest na parterze. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest standardowy. Pomieszczenia: 2 pokoje, przedpokój, komórka, kuchnia oraz łazienka.
 
Nieruchomość lokalowa wyposażona jest w instalację elektryczną oraz wodociągową. Odprowadzenie nieczystości ciekłych do szamba usytuowanego na działce. Ogrzewanie centralne z kotła na paliwo stałe usytuowanego w komórce.
 
Nieruchomość lokalowa jest niewyodrębniona i nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest KW EL1O/00022005/8 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.
 
Gmina Dąbrówno położna jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na południu powiatu ostródzkiego. Powiązana jest z otoczeniem drogami wojewódzkimi: Pawłowo (od drogi krajowej, ekspresowej NR 7) – Marwałd- Lubawa oraz Rychnowo (również od drogi ekspresowej NR 7) – Gierzwałd – Samin – Dąbrówno – Działdowo. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Dąbrówno, położona w południowo-zachodniej części gminy, pomiędzy jeziorami Dąbrowa Mała i Dąbrowa Wielka, w odległości 35 km od miasta powiatowego Ostróda, zaś od stolicy województwa – Olsztyna – 67 km. Dojazd do sprzedawanej nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej.
 
Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXII/187/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań         i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno, budynek posadowiony jest na terenie o następującym przeznaczeniu: funkcja mieszkaniowa i usługowa – tereny zabudowane i planowane pod zabudowę. Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
 
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) –     w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
 
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wraz z gruntem i udziałem 1805/10000  cz. w nieruchomości wspólnej – 18.700,00 zł netto /bez VAT/
 
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatkach od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – zwalnia się z podatku VAT.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/217/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży budynków i lokali – udziela się bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 90 %.
 
 
Wartość rynkowa działki gruntu, stanowiącej ogródek przydomowy – 1.900,00 zł netto /bez VAT/
 
 
Sposób zapłaty ceny za nieruchomość zostanie ustalony w protokole uzgodnień.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabyciu w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 17 lipca 2017 roku.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, pok. Nr 4 lub telefonicznie /89/ 647-40-87 wew. 30  w godz. od 7.00 do 15.00 każdego dnia roboczego.
 
Wykaz podlega publikacji na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  3. Na stronie internetowej: www.otoprzetargi.pl,
  4. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.
Dąbrówno, dn. 27.06.2017 r.                                                    
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 13:43:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-27 13:48:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-27 13:48:32
Artykuł był wyświetlony: 315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu