ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-17 12:49:02 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-17 12:49:27 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/139/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowych najemców - podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy.
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w miejscowości Wierzbica Nr 15/2, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 41,30 m2 został przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,80 m2 oraz udziałem 2835/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/14, obręb 22 Wierzbica (EL1O/00019385/1), o powierzchni 824 m2 i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego   i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal nr 2 został przeznaczony również do sprzedaży z udziałem 2443/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/18 obręb 22 Wierzbica, o powierzchni 452 m2, w częściach wspólnych budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 213 m2. Lokal mieszkalny położony jest na parterze. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest standardowy. Pomieszczenia: pokój, sień, kuchnia oraz łazienka.
 
Nieruchomość lokalowa wyposażona jest w instalację elektryczną oraz wodnokanalizacyjną. Ogrzewanie centralne z kotła na paliwo stałe usytuowanego w komórce.
 
Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest KW EL1O/00050397/7 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.
 
Gmina Dąbrówno położna jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na południu powiatu ostródzkiego. Powiązana jest z otoczeniem drogami wojewódzkimi: Pawłowo (od drogi krajowej, ekspresowej NR 7) – Marwałd- Lubawa oraz Rychnowo (również od drogi ekspresowej NR 7) – Gierzwałd – Samin – Dąbrówno – Działdowo. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Dąbrówno, położona w południowo-zachodniej części gminy, pomiędzy jeziorami Dąbrowa Mała i Dąbrowa Wielka, w odległości 35 km od miasta powiatowego Ostróda, zaś od stolicy województwa – Olsztyna – 67 km. Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Wierzbica, znajdującej się w odległości około 8 km, na północ od Dąbrówna. Na terenie wsi znajduje się sklep spożywczy. Dostęp do obiektów użyteczności publicznej (sklep, szkoła, świetlica, itp.) znajduje się w pobliskiej wsi Marwałd, oddalonej o około 3 km. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada połączenia komunikacyjne z Dąbrównem oraz wsią Marwałd. Lokalizację przedmiotowej nieruchomości określono jako średnia.
 
Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXII/187/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno, budynek posadowiony jest na terenie o następującym przeznaczeniu: funkcja mieszkaniowa i usługowa – tereny zabudowane i planowane pod zabudowę. Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
 
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) – w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
 
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wraz z gruntem i udziałem 2835/10000  w prawie współwłasności działki nr 10/14 oraz udziałem 2443/10000 w prawie współwłasności działki nr 10/18 – 20.600,00 zł netto /bez VAT/
 
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatkach od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – zwalnia się z podatku VAT.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/217/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży budynków i lokali – udziela się bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 90 %.
 
Sposób zapłaty ceny za nieruchomość zostanie ustalony w protokole uzgodnień.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17 lipca 2017 roku do dnia 7 sierpnia 2017 roku.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, pok. Nr 4 lub telefonicznie /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. od 7.00 do 15.00 każdego dnia roboczego.
 
Wykaz podlega publikacji na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  3. Na stronie internetowej: www.otoprzetargi.pl,
  4. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.
Dąbrówno, dn. 17.07.2017 r.                                                    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 12:49:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 12:49:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 12:49:27
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu