Wykaz nieruchomości przeznaczonej do... - Wykazy nieruchomości - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-03 13:27:42 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-03 13:27:57 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/198/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy - podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa nr 2. Do lokalu przynależą udziały w wysokości 27/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka ewidencyjna nr 76 o pow. 0,0449 ha) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość położona jest w Bartkach, numer budynku 2, obręb 0017 Pląchawy, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr EL1O/00050387/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przedmiotem sprzedaży jest również jedno pomieszczenie gospodarcze oraz udział w wysokości 15/100 w działce gospodarczej (działka ewidencyjna nr 71 o pow. 0,0420 ha) położonej w Bartkach, obręb 0017 Pląchawy, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, wojewódzko warmińsko-mazurskie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr EL1O/00019877/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości, w sąsiedztwie zgrupowanej zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się lokalną drogą wiejską – utwardzoną, oddaloną o ok. 350 m od drogi powiatowej nr 1243 Ostróda – Tułodziad.
 
Budynek nr 2 położony w Bartkach to obiekt mieszkalny, dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty jest w większości dachówką ceramiczną, a częściowo blachodachówką. Budynek wybudowany z czerwonej cegły, w większości nieotynkowany, jedynie około ¼ elewacji budynku została poddana termomodernizacji, a następnie została otynkowana i pomalowana.
 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 232,00 m2, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi 249,52 m2. Ogólny stan techniczny budynku określono jako średni.
 
Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na pierwszym piętrze budynku oraz poddaszu. Na pierwszej kondygnacji znajdują się dwa pokoje, kuchnia i łazienka, a na poddaszu znajduje się jeden pokój (obecnie nieużytkowany). Wejście do budynku odbywa się przez murowany ganek. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,3 m2. Do loku przynależy jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 7,1 m2. Lokal jest podłączony do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej (gminnej) i kanalizacyjnej (szambo bezodpływowe). Lokal ogrzewany jest przy pomocy ogrzewania centralnego. Piec znajduje się w ganku. Ogólny stan techniczny lokalu oceniono jako średni.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno zatwierdzoną uchwałą Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę.
 
Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Bartki to niewielka wieś, która liczy ok. 30-40 mieszkańców. Bartki są położone w odległości ok. 13 km od Dąbrówna, gdzie znajduje się Urząd Gminy, przychodnia zdrowia, szkoła podstawowa, gimnazjum, kościół. Sklepy spożywczo-przemysłowe znajdują się w miejscowościach Tułodziad i Dylewo, które oddalone są po ok. 2 km od miejscowości Barki. Dojazd do miejscowości odbywa się drogą wiejską o nawierzchni gruntowej.
 
Sprzedawana nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości, w sąsiedztwie zgrupowanej zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się lokalną drogą wiejską – utwardzoną, oddaloną o ok. 350 m od drogi powiatowej nr 1243 Ostróda  - Tułodziad. Odległość do najbliższego jeziora  - jeziora Dąbrowa Wielka wynosi 10 km.
 
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) – w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
 
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wraz z gruntem i udziałem 27/100  w prawie współwłasności działki nr 76 oraz udziałem 15/100 w prawie współwłasności działki nr 71 – 28.630,00 zł netto /bez VAT/
 
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatkach od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – zwalnia się z podatku VAT.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/217/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży budynków i lokali – udziela się bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 90 %.
 
Sposób zapłaty ceny za nieruchomość zostanie ustalony w protokole uzgodnień.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 03 listopada 2017 roku do dnia 24 listopada 2017 roku.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, pok. Nr 4 lub telefonicznie /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. od 7.00 do 15.00 każdego dnia roboczego.
 
Wykaz podlega publikacji na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  3. Na stronie internetowej: www.otoprzetargi.pl,
  4. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.
Dąbrówno, dn. 03.11.2017 r.                           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 13:27:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 13:27:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 13:27:57
Artykuł był wyświetlony: 315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu