ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr ew. 192/13 i 185 ...

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-05 16:41:50 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-05 16:42:45 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, 2016.04.05
ROŚ.6220.4.2016                                                                                  
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Zgodnie z art.  61 § 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjne ( Dz. U. z 2016r. poz.23 ze zm.)   art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r., poz. 353) zawiadamia się Strony, że na wniosekINDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn  z dnia 28.03.2017 r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr  ew.  192/13 i 185 obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie.
Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) stosuje się przepisy art.49 Kpa.  Niniejsze obwieszczenie - zawiadomienie zostaje podane stronom  postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń sołectwa Lewałd Wielki. 
Zgodnie z regulacją  art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia.  05.04.2017r.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 2 i ust. 3  w/w ustawy w dniu 05.04.2017 r. Wójt Gminy Dąbrówno wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
 
 Otrzymują:
  1. Inwestor
  2. Tablica ogłoszeń : Urzędu Gminy w Dąbrównie
  3. Tablica ogłoszeń – sołectwa:  Lewałd Wielki
  4. Biuletyn Informacji Publicznej GminyDąbrówno.
  5. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 16:41:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 16:42:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 16:42:45
Artykuł był wyświetlony: 139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu