ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr. ew. 192/13 i 185 obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-30 13:18:30 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 13:21:22 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROŚ.6220.4.2017                                                                                                                                                                         Dąbrówno, 2017.06.30
OBWIESZCZENIE
 
O uzupełnieniu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr. ew.  192/13 i 185 obręb  0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm.) oraz art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353)
 
Informuję strony postępowania
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku, INDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaplanowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr. ew.  192/13 i 185 obręb   0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie oraz pismami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wnoszących o  uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko, organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia  raportu.
Wobec powyższego na podstawie art. 35 § 5 kpa informuje się, że z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję bieg terminów określonych w art. 35 § 5 ulega wstrzymaniu.
 
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
 
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój Nr 3.
 
Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądźdoręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia. 30.06.2017 r.
 
Otrzymują:
  1. Inwestor
  2. Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrównie
  3. Tablica ogłoszeń – sołectwa: Lewałd Wielki
  4. BIP UG Dąbrówno
Wójt
/-/Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 13:18:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 13:21:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 13:27:27
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu