ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr ew. 192/13 i 185 obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie, realizowanego przez INDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-20 12:28:14 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-20 12:29:40 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                  Dąbrówno, 2017.07.20         
ROŚ.6220.4.2017                                        
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMINIE
o zebranym materiale dowodowym
 
       Na podstawie art.  10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam
 
że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr ew.  192/13 i 185 obręb   0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie, realizowanego przez   INDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn -   został zgromadzony cały materiał dowodowy.
 
    W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
      W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno pok. Nr 3 w godzinach od 7 00 – do 15 00.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń miejscowości Lewałd Wielki.
     Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia:  20.07.2017r.
 
 Otrzymują:
  1. INDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
  2. a/a
 
 
Do wiadomości:
1. RDOŚ w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda  
3.Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrównie                                                                                  
4.Tablica ogłoszeń – sołectwa: Lewałd Wielki                                                                                     
5.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno
6. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 12:28:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 12:29:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:53:25
Artykuł był wyświetlony: 185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu