ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr ew. 192/13 i 185 obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie,

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-11 12:24:30 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-11 12:25:31 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: ROŚ.6220.4.2017  
                                                           Dąbrówno, 11 sierpień 2017
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r poz. 935) oraz art. 74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
Zawiadamiam strony
 
że w dniu 11.08.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fermy Drobiu w miejscowości Lewałd Wielki zlokalizowanej na działkach o nr ew.  192/13 i 185 obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostródzie.
Decyzja została wydana na wniosek INDYKPOL S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ( Dz. U. z 2017 r. poz.1405)  stosuje się przepis  art. 49 kpa przewidujący  zawiadomienie  stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny  zwyczajowo przyjęty  sposób publicznego ogłoszenia.
   W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią  z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie,  w siedzibie Urzędu Gminy  w Dąbrównie, pokój nr 3, tel. 089 64 74 087, w godzinach od godz. 7:00 do godz. 15:00.
    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.                    
   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Data publicznego ogłoszenia: 11.08.2017 r.
 
  Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP-u Urzędu oraz zamieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędu i w miejscowości realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Lewałd Wielki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 12:24:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 12:25:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 14:05:36
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu