ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach nr 105/4 i 107/21 obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-09 11:56:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-09 11:57:06 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Dąbrówno, 2017.10.09
ROŚ.6220.14.2017     
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
   
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz.1257) oraz art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się Strony, że w dniu 9 października 2017 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Dąbrówno o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach nr 105/4 i 107/21 obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń sołectwa Lewałd Wielki. Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią ww. ostanowienia oraz aktami sprawy w pok. nr 3   w godzinach od 700 do 1500.
 
Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówno w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia.  9.10.2017r.
 
 Otrzymują:
  1. Inwestor
  2. Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrównie
  3. Tablica ogłoszeń – sołectwa: Lewałd Wielki
  4. BIP Gminy Dąbrówno
  5. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 11:56:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 11:57:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 11:57:06
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu