ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrówno o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy indyków w miejscowości Osiekowo na działce Nr 21/3 obręb 0015 Osiekowo, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-05 13:33:00 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-05 13:38:28 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno,4 styczeń 2018 r.
ROŚ. 6220.18.2017                                                                      
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2017.1405) informuję o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy indyków w miejscowości Osiekowo na działce Nr 21/3 obręb 0015 Osiekowo, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie.
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 grudnia 2017 r., na wniosek Inwestora - Gospodarstwo Rolne Anna Przedpełska Leszcz 13, 14-120 Dąbrówno, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy indyków w miejscowości Osiekowo na działce Nr 21/3 obręb 0015 Osiekowo, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-Mazurskie.
          
Organem administracji właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dąbrówno, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
Wobec powyższego zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój Nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od 700  do  1500
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 6 lutego 2018 r. 
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrówno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty:  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablica ogłoszeń w miejscowości Osiekowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 13:33:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:38:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 13:38:28
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu