ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówno o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nr 4 o mocy 1 MW na działce nr 107/21 obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-19 15:28:01 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-19 15:28:06 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, 19 styczeń 2018 r.
ROŚ. 6220.13.2017                                                                     
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko
 
Na podstawie art. 33, w związku  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nr 4 o mocy 1 MW na działce nr  107/21  obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.08.2017 r. na wniosek Agnieszki Prochal.
 
W dniu  17.01.2018 r. Renata Pietraszek działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.10.2017 r. udzielonego przez Inwestora Agnieszkę Prochal, przedłożyła Raport oddziaływania na środowisko dla  ww. przedsięwzięcia.
 
Organem administracji właściwym do wydania  przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dąbrówno, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień   są:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Wobec powyższego zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój Nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od 700  do 15 00
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
1) pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. 
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrówno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Obwieszczenie  zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie,
2. Tablica ogłoszeń sołectwo Lewałd Wielki,
3. BIP UG 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 15:28:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 15:28:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 13:28:23
Artykuł był wyświetlony: 230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu