ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach nr 105/4 i 107/21 obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-08 15:11:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-08 15:12:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, 2018.03.08                                             
ROŚ.6220.14.2017                                                                                 
 
OBWIESZCZENIE  - ZAWIADOMINIE
o zebranym materiale dowodowym
 
Na podstawie art.  10 § 1, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) oraz     w związku z  art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2017 r., poz. 1405 ze zm.)
 
zawiadamiam strony
 
że w postępowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.  Budowa elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 1 MW na działkach nr 105/4 i 107/21  obręb Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie -   został zgromadzony cały materiał dowodowy.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję,  że z zebranym materiałem dotyczącym  w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno pok. Nr 3 w godzinach od 7 00 – do 15 00.
 
Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane stronom  postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, tablicy ogłoszeń miejscowości Lewałd Wielki.
Zgodnie z regulacją  art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia:  08.03.2018r.
 
 Otrzymują:
1. ERKAPE  Renata Pietraszek ul. Białowieska 13 lok. 11, 04-063 Warszawa  -Pełnomocnik
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa)
3. a.a
 
 
Do wiadomości:
1. RDOŚ w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
 2.Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
    ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 15:11:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 15:12:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 08:49:19
Artykuł był wyświetlony: 180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu