Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o... - Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV realizowanego na działce o nr ewid. 20/4 obręb Tułodziad, gmina Dąbrówno...

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-18 15:35:18 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-18 15:35:21 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, 12 kwiecień 2018 r.
ROŚ. 6220.16.2017                                                                   
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko
 
 Na podstawie art. 33, w związku  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV realizowanego na działce  o nr ewid. 20/4 obręb Tułodziad, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki woj. warmińsko  -  mazurskie”  w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Jacka Tronia Prezesa Zarządu GP ENERGY Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 65A 97-200 Tomaszów Maz.
 
W dniu 06.04.2018 r. Inwestor przedłożył Raport oddziaływania na środowisko dla  ww. przedsięwzięcia.
 
Organem administracji właściwym do wydania  przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dąbrówno, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  są:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
Wobec powyższego zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój Nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od 700  do 15   00
  
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
1) pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r. 
  
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrówno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
   
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Obwieszczenie  zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie,
2. Tablica ogłoszeń sołectwo  Tułodziad
3. BIP UG Dąbrówno

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Sieklucka Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Sieklucka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 15:35:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 15:35:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 09:58:19
Artykuł był wyświetlony: 105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu