ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

XXXV Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-15 18:07:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-15 18:09:29 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
zwołuję  
XXXV Sesję Rady Gminy Dąbrówno
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w tym punkcie:
 1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 rok,
 2. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i informacji o gospodarce mieniem komunalnym za 2016 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016  rok,
 4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno za 2016 rok,
 5. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówno absolutorium za 2016 rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2017-2025,
 2. zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2017 r.,
 3. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie,
 4. ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubów w ramach projektu „E-kompetencje bez barier” nr POPC.03.01.0000-0007/16 oraz zasad korzystania z nich,
 5. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno,
 6. odwołania Skarbnika Gminy Dąbrówno,
 7. powołania Skarbnika Gminy Dąbrówno,
3. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Dąbrówno”.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Dąbrówno za rok 2016
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
6. Interpelacje i wnioski Radnych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
 
Otwarcie XXXV Sesji RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 24 maja 2017 r. (środa)  o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11 C. 
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówno
/-/ Andrzej Krzemiński
 
Podstawa prawna zwolnienia:                                                                         
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.). Art. 25 ust.3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.”    

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Kędzierska Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Kędzierska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 18:07:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 18:09:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 10:56:28
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu