ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 11:00:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Or.0050.1.2017 w sprawie powołania Pełnomnocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.2.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.3.2017 w sprawie uprawnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.4.2017 w sprawie  zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z terenu Gminy Dąbrówno na 2017 rok.
Nr Or.0050.5.2017 w sprawie zmiany zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzania deklaracji VAT-7 w Gminie Dąbrówno i jej jednostkach budżetowych.
Nr Or.0050.6.2017 w sprawie przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.7.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2017 – 2025.
Nr Or.0050.8.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2017 r. i przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.9.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Nr Or.0050.10.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.11.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.12.2017 w sprawie ogłoszenia o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno  w 2017 roku.
Nr Or.0050.13.2017 powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2017 roku.
Nr Or.0050.14.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie
Nr Or.0050.15.2017 w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2016 roku.
Nr Or.0050.16.2017 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 rok.
Nr Or.0050.17.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Postępowania i Trybu Przetwarzania Informacji Niejawnych o Klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.18.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.19.2017 w sprawie przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.20.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2017 roku.
Nr Or.0050.21.2017 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie.
Nr Or.0050.22.2017 w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie i powołania komisji.
Nr Or.0050.23.2017 w sprawie zmian norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Dąbrówno.
 Nr Or.0050.24.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury.
 Nr Or.0050.25.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.26.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
Nr Or. 0050.27.2017 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Nr Or. 0050.32.2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbrówno. 
Nr Or.0050.57.2017
Nr Or.0050.59.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
Nr Or.0050.87.2017 w sprawie
Nr Or.0050.90.2017 w sprawie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 11:00:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 11:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 09:33:37
Artykuł był wyświetlony: 3183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu