ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. XLVII/292/18 Obowiązujący
2 2018-05-24 Uchwała Rady Gminy uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Dąbrówno oraz określenia zasad ich zbywania, na-bywania i wykupu XLVII/291/18 Obowiązujący
3 2018-05-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 r. XLVII/290/18 Obowiązujący
4 2018-05-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018-2030. XLVII/289/18 Obowiązujący
5 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno. XLVI/288/18 Obowiązujący
6 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Wójta Gminy. XLVI/287/18 Obowiązujący
7 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno. XLVI/286/18 Obowiązujący
8 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Dąbrówno, gmina Dąbrówno. XLVI/285/18 Obowiązujący
9 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. XLVI/284/18 Obowiązujący
10 2018-04-24 Uchwała Rady Gminy W sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbrówno. XLVI/283/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu