ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-27 07:44:02 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-27 07:45:15 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę 
XXXIV Sesję Rady Gminy Dąbrówno
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2017-2025,
 2. zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2017 r.,
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
 4. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Ostrowite, gmina Dąbrówno
 6. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno,
 7. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w 2017 roku”,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dąbrównie za 2016 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie za 2016 rok.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Dąbrówno za 2016 rok
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
 6. Interpelacje i wnioski Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.
 
Otwarcie XXXIV Sesji RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. (środa)  o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11 C.
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówno
/-/ Andrzej Krzemiński
 
Podstawa prawna zwolnienia:                                                                         
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.). Art. 25 ust.3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.”    

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Kędzierska Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Kędzierska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 07:44:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 07:45:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 18:09:23
Artykuł był wyświetlony: 730 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno