XLVII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XLVII Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-17 10:51:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-17 11:13:37 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
zwołuję 
XLVII Sesję Rady Gminy Dąbrówno
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018 – 2030.
  2. zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2018 rok.
  3. uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Dąbrówno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  5. sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Bartki, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej.
  7. rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Dąbrówno.
4. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Dąbrówno”.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Dąbrówno za rok 2017.
6. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
7. Interpelacje i wnioski Radnych Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
 
 
Otwarcie XLVII SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWNO
                                                                                                                                                          /-/ Andrzej Krzemiński
 
 
Podstawa prawna zwolnienia:                                                                                                                                                                                           
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.).
Art. 25 ust. 3: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Dembkowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Dembkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 10:51:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 11:13:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 14:37:18
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno