ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XLVIII Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-18 14:32:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-18 14:36:34 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
zwołuję 
XLVIII Sesję Rady Gminy Dąbrówno
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w tym punkcie:
 1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za rok 2017.
 2. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i informacji o gospodarce mieniem komunalnym za 2017 rok.
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2017 rok.
 4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno za 2017 rok.
 5. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówno absolutorium za 2017 rok.
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018 – 2030.
 2. zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2018 rok.
 3. zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dąbrówno.
 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonowo.
5. Informacje Wójta Gminy:
 1. o pracy Wójta Gminy Dąbrówno w okresie międzysesyjnym,
 2. z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
7. Interpelacje i wnioski Radnych Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji
 
Otwarcie XLVIII SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWNO
                                                                                                                                                          /-/ Andrzej Krzemiński
 
Podstawa prawna zwolnienia:     
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.994).
Art. 25 ust. 3: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Dembkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Dembkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 14:32:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 14:36:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 13:08:15
Artykuł był wyświetlony: 300 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno