Podatek leśny - Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek leśny

Szczegóły informacji

Podatek leśny

Wydział: Podatki

Ogłoszono dnia: 2011-12-29 11:51:05

Termin załatwienia

Termin składania deklaracji na podatek leśny na 2014 rok przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne: 15 stycznia 2014 rok - deklaracja na rok podatkowy Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku - 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Deklarację należy sporządzić na formularzu według ustalonego wzoru ( załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/120/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych). Podatek należy naliczyć na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.(M.P. z 2013 poz. 828) Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy NR 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001 BS Olsztynek w ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoba kontaktowa

Barbara Maruszewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

(89) 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

b.maruszewska@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

Osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które są:

    - właścicielami lasów,

    - posiadaczami samoistnymi lasów,

    - użytkownikami wieczystymi lasów,

    - posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania ?

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220m3 drewna , obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

    - 15 marca,
    - 15 maja,
    - 15 września,

    - 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania- wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek .

Pliki do pobrania:

1. INFORMACJA w sprawie podatku w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/120/11) (OBOWIĄZUJĄCY w 2015r.)

2. DEKLARACJA na podatek leśny (załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/120/11), (OBOWIĄZUJĄCY w 2015r.)

3. INFORMACJA (załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/86/15) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, (OBOWIĄZUJĄCY w 2016r.)

4. DEKLARACJA (załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/86/15) na podatek od nieruchomości, (OBOWIĄZUJĄCY w 2016r.)

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ze zmianami),

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r.

3. Uchwała Nr XII/120/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,

4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2011-12-29 10:19:22
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maruszewska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-29 10:19:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2011-12-29 11:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2016-01-07 13:12:26
Artykuł był wyświetlony: 2118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu