Podatek od środków transportowych - Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych

Wydział: Podatki

Ogłoszono dnia: 2011-12-29 11:46:35

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Barbara Maruszewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

(89) 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

b.maruszewska@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Za jakie pojazdy płacimy podatek ?
Od 1 stycznia 2008 roku opodatkowaniu podlegają:
    - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
    - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
    - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
    - autobusy
 
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie:
  - do dnia 15 lutego - I rata,
  - do dnia 15 września - II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :
  - po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie :
a) w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata,
  - od dnia 1 września danego roku , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego , składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Pliki do pobrania:
1. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych
2. Załącznik DT-1 /A do deklaracji DT-1
3. UCHWAŁA Nr XI/106/11 w sprawie podatku od środków transportowych (OBOWIĄZUJĄCA w 2015r.)
4. Uchwała Nr XV/85/15 w sprawie podatku od środków transportowych (OBOWIĄZUJĄCA w 2016r.)

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.z 2010r. nr 95 poz. 613 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2011, Nr 293 poz. 1731).
3. Uchwała Rady Gminy Dąbrówno Nr XI/106/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych. (obowiązująca w 2015r.)
4. Uchwała Rady Gminy Dąbrówno Nr XV/85/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych (OBOWIĄZUJĄCA w 2016r.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2011-12-29 10:22:17
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maruszewska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-29 10:22:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2011-12-29 11:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2016-02-05 10:54:13
Artykuł był wyświetlony: 2069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu