ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-02-04 11:05:33

Termin załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Osoba kontaktowa

Jolanta Gat

Miejsce załatwienia

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Telefon kontaktowy

89 6474052

Adres e-mail

jolantagat@poczta.fm

Sposób załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający  zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Miejsce odbioru

pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
  • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały;
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

  • zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”;
  • zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
  • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2013-02-04 09:56:56
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Gat Data wprowadzenia do BIP 2013-02-04 09:56:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2013-02-04 11:05:33
Osoba, która zmieniła informację: Artur Żyłka Data ostatniej zmiany: 2013-02-18 09:06:16
Artykuł był wyświetlony: 2475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu