ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-02-04 11:05:31

Termin załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Osoba kontaktowa

Jolanta Gat

Miejsce załatwienia

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Telefon kontaktowy

89 6474052

Adres e-mail

jolantagat@poczta.fm

Sposób załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Miejsce odbioru

pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

  •  za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę;
  • osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany;
  • zameldowania w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2013-02-04 10:25:16
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Gat Data wprowadzenia do BIP 2013-02-04 10:25:16
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2013-02-04 11:05:31
Osoba, która zmieniła informację: Artur Żyłka Data ostatniej zmiany: 2013-02-18 09:06:16
Artykuł był wyświetlony: 1976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu