ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-02-04 11:05:27

Termin załatwienia

– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego);

Osoba kontaktowa

Jolanta Gat

Miejsce załatwienia

Urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu osoby.

Telefon kontaktowy

(89) 647 40 52

Adres e-mail

j.gat@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

 
  • załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

Miejsce odbioru

pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

  • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Opłaty

Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. 
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2012, poz. 1282)

Tryb odwoławczy

  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji,
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję

Podstawa prawna

Podstawa prawna art. 15 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2013-02-04 10:41:06
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Gat Data wprowadzenia do BIP 2013-02-04 10:41:06
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2013-02-04 11:05:27
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-12-11 13:59:25
Artykuł był wyświetlony: 2601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu