ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 17121
Dane podstawowe, godziny urzędowania 6719
Statut Gminy 3316
Regulamin organizacyjny 3810
Kierownictwo Urzędu 7365
Wójt 4448
Sekretarz 4214
Skarbnik 4142
Zastępca Wójta 2928
Stanowiska pracy w Urzędzie 11181
Referat Finansowo-Podatkowy 5021
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 3862
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 4571
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 4040
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 4422
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 3826
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3492
Urząd Stanu Cywilnego 6621
Stanowisko ds. Obywatelskich 3517
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 3891
Radca Prawny 3358
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 332
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 358
Zadania Gminy 2822
Kodeks etyczny 1914
Organy Gminy 11517
Wójt 5880
Wójt - Dane 4915
Wójt - Kompetencje 2684
Rada Gminy 5410
Skład Rady Gminy 4761
Kompetencje Rady Gminy 2311
Protokoły z sesji Rady Gminy 14393
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1143
Uchwały Rady Gminy 64735
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 4526
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1547
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 1887
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1642
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1357
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1462
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1443
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1380
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1373
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1306
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1698
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1196
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1621
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1237
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 2080
Kadencja 2010-2014 9381
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2101
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2118
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2025
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 2767
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2149
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2529
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2099
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2004
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2303
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 1914
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2178
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 2950
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2023
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 1988
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2023
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 1803
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 1788
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 1948
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 1887
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 1856
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2134
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 1998
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2131
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2067
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2112
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 1873
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1741
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 2922
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2158
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 1882
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1516
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2203
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1707
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1387
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1688
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2200
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 1761
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 9298
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2323
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 1971
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2439
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2149
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 2029
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2381
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 2034
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2385
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 2051
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 2058
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2325
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2342
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2463
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2271
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2136
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2362
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2269
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2123
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2289
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2243
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 2077
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2472
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2510
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2318
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 3618
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 2028
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2555
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2275
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2499
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2433
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 2064
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2141
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 1970
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 1894
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2127
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2133
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 1916
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 2088
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 48610
Budżet 4791
Uchwała budżetowa 3936
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1903
Sprawozdania budżetowe 1538
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 2559
Tablica ogłoszeń 106755
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 99287
Wykazy nieruchomości 39721
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2708
Konsultacje społeczne 2289
Zimowe utrzymanie dróg 2260
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1661
Podział gminy na okręgi wyborcze 1905
Obywatel 1695
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2598
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 93710
Departamenty / Stanowiska 29357
Sprawy 47467
Skargi i wnioski 2784
Organy Pomocnicze 6948
Komisje Rady Gminy 2497
Komisja Rewizyjna 2028
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2428
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2552
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2168
Sołectwa 2884
Granice i Rady Sołeckie 4903
Sołectwa - Zadania 2173
Podatki i opłaty lokalne 2571
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 13946
Jednostki Organizacyjne 10935
Posiadające Osobowość Prawną 4547
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1786
Jednostki Budżetowe 4627
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 4226
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 3920
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 3290
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3445
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2967
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 3072
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2551
Organizacje Pozarządowe 2609
Konkursy 5528
Wyniki konkursów 1841
Oświadczenia majątkowe 12654
Rada Gminy 2135
Kierownictwo Urzędu 2686
Kierownicy jednostek organizacyjnych 2480
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 9583
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 10150
kontrole zewnętrzne 2742
Kontrola zarządcza 2959
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1218
Ochrona Środowiska 9267
Usuwanie drzew i krzewów 1632
Rolnictwo 1411
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 16840
Usuwanie Azbestu 4257
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 3588
Programy realizowane przez gminę 4246
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 1304
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1049
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 4319
Dostęp do informacji Publicznej 14279
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 3614
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1500
Rejestr petycji 2368
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1135
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 1481
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 2179
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1112
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 881
Radni 700
Uchwały 779
Protokoły 680
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 468
Kadencja 2016 - 2018 1836
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 3606
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 2961
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 1757
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 7554
Rejestr instytucji kultury 3173
Ewidencje Ogólnodostępne 2962
Rejestry Ogólnodostępne 3015
Rejestry Inne 2598
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3977
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1651
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 419
Rejestr Umów 783
Wybory 13615
Lobbing 2045
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2306

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3337
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 4250
O Biuletynie 2776
Rejestr zmian 390422
Redakcja Biuletunu 3085
Instrukcja korzystania z BIP 4532
Mapa serwisu 3608
Powiaty i gminy 3159
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 174961
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 120673
Informacje o naborze 107652
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2537
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 14471
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu