ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 17770
Dane podstawowe, godziny urzędowania 7090
Statut Gminy 3545
Regulamin organizacyjny 3996
Kierownictwo Urzędu 7649
Wójt 4573
Sekretarz 4363
Skarbnik 4477
Zastępca Wójta 3084
Stanowiska pracy w Urzędzie 11652
Referat Finansowo-Podatkowy 5336
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 4064
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 4822
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 4271
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 4662
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 4109
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3648
Urząd Stanu Cywilnego 6977
Stanowisko ds. Obywatelskich 3744
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 4160
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 3553
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 469
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 554
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 169
Zadania Gminy 2953
Kodeks etyczny 2106
Organy Gminy 11875
Wójt 6130
Wójt - Dane 5163
Wójt - Kompetencje 2777
Rada Gminy 5646
Skład Rady Gminy 4990
Kompetencje Rady Gminy 2447
Protokoły z sesji Rady Gminy 15538
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1230
Uchwały Rady Gminy 74694
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 4769
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1621
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2014
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1728
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1433
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1564
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1541
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1466
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1452
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1402
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1809
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1258
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1715
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1324
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 2250
Kadencja 2010-2014 9684
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2192
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2245
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2162
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 2902
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2274
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2714
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2241
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2108
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2404
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2032
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2267
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3059
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2135
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2085
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2180
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 1922
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 1904
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2082
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2001
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 1983
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2270
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2098
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2224
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2184
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2217
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 1984
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1858
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 3137
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2314
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 1975
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1617
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2329
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1815
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1485
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1825
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2281
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 1882
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 9884
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2493
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 2105
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2612
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2302
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 2162
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2531
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 2187
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2550
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 2208
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 2182
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2468
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2487
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2627
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2414
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2301
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2538
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2442
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2249
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2447
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2392
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 2209
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2636
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2649
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2484
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 3835
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 2155
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2716
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2417
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2644
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2578
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 2220
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2294
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 2125
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 2053
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2259
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2314
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 2063
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 2217
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 56859
Budżet 5324
Uchwała budżetowa 4537
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2101
Sprawozdania budżetowe 1823
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 2844
Tablica ogłoszeń 108311
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 103915
Wykazy nieruchomości 43042
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2869
Konsultacje społeczne 2533
Zimowe utrzymanie dróg 2396
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1788
Podział gminy na okręgi wyborcze 2039
Obywatel 1864
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2747
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 98058
Departamenty / Stanowiska 31687
Sprawy 51074
Skargi i wnioski 2992
Organy Pomocnicze 7166
Komisje Rady Gminy 2650
Komisja Rewizyjna 2143
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2603
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2660
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2299
Sołectwa 2984
Granice i Rady Sołeckie 5177
Sołectwa - Zadania 2263
Podatki i opłaty lokalne 3049
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 15392
Jednostki Organizacyjne 11290
Posiadające Osobowość Prawną 4753
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1967
Jednostki Budżetowe 4767
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 4424
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 4056
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 3462
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3546
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3078
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 3261
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2626
Organizacje Pozarządowe 2728
Konkursy 5652
Wyniki konkursów 1921
Oświadczenia majątkowe 13250
Rada Gminy 2441
Kierownictwo Urzędu 3128
Kierownicy jednostek organizacyjnych 2922
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 11020
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 10405
kontrole zewnętrzne 2928
Kontrola zarządcza 3250
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1302
Ochrona Środowiska 9591
Usuwanie drzew i krzewów 1775
Rolnictwo 1551
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 19363
Usuwanie Azbestu 4977
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 3776
Programy realizowane przez gminę 4516
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 1471
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1182
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 4655
Dostęp do informacji Publicznej 14599
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 3846
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1639
Rejestr petycji 2635
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1238
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 1608
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 2347
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1276
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 983
Radni 783
Uchwały 860
Protokoły 760
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 506
Kadencja 2016 - 2018 2300
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 3762
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 3319
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 2027
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 7834
Rejestr instytucji kultury 3434
Ewidencje Ogólnodostępne 3056
Rejestry Ogólnodostępne 3114
Rejestry Inne 2725
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4210
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1794
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 474
Rejestr Umów 897
Wybory 14537
Lobbing 2237
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2428

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3436
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 4480
O Biuletynie 2895
Rejestr zmian 428915
Redakcja Biuletunu 3164
Instrukcja korzystania z BIP 4692
Mapa serwisu 3711
Powiaty i gminy 3289
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 180177
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 131711
Informacje o naborze 114459
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2769
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 16483
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu