ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 20111
Dane podstawowe, godziny urzędowania 8842
Statut Gminy 4297
Regulamin organizacyjny 5201
Kierownictwo Urzędu 8617
Wójt 5491
Sekretarz 5365
Skarbnik 5803
Zastępca Wójta 3902
Stanowiska pracy w Urzędzie 13528
Referat Finansowo-Podatkowy 7369
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 4822
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 6079
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 5150
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 5635
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 5028
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4356
Urząd Stanu Cywilnego 8456
Stanowisko ds. Obywatelskich 5035
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 5092
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 4671
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 876
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 1021
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 621
Zadania Gminy 3621
Kodeks etyczny 2778
Organy Gminy 13111
Wójt 6884
Wójt - Dane 6029
Wójt - Kompetencje 3350
Rada Gminy 6679
Skład Rady Gminy 6233
Kompetencje Rady Gminy 3000
Protokoły z sesji Rady Gminy 21486
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1511
Uchwały Rady Gminy 120086
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 5955
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1932
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2476
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 2120
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1734
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1888
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1853
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1863
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1798
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1769
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 2182
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1592
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 2104
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1641
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 3110
Kadencja 2010-2014 11749
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2508
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2638
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2537
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 3319
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2674
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 3234
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2593
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2504
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2733
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2353
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2630
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3506
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2516
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2400
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2616
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 2340
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 2307
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2476
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2409
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 2321
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2706
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2450
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2555
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2617
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2621
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 2371
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 2211
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 3998
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2857
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 2407
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1974
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2710
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 2242
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1823
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 2221
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2828
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 2243
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 11768
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 3009
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 2539
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 3085
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2737
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 2576
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2989
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 2621
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2987
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 2666
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 2598
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2961
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2871
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 3066
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2854
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2699
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2929
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2809
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2681
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2901
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2808
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 2599
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 3093
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 3086
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2933
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 4758
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 2504
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 3305
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2856
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 3093
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2961
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 2658
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2742
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 2470
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 2413
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2663
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2730
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 2473
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 2553
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 81745
Budżet 7384
Uchwała budżetowa 8452
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2916
Sprawozdania budżetowe 2961
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 4678
Tablica ogłoszeń 115277
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 124587
Wykazy nieruchomości 60111
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3401
Konsultacje społeczne 3664
Zimowe utrzymanie dróg 2934
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 2232
Podział gminy na okręgi wyborcze 2476
Obywatel 2515
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3229
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 123991
Departamenty / Stanowiska 49102
Sprawy 70475
Skargi i wnioski 3725
Organy Pomocnicze 8096
Komisje Rady Gminy 3258
Komisja Rewizyjna 2765
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 3307
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3213
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2872
Sołectwa 3478
Granice i Rady Sołeckie 6146
Sołectwa - Zadania 2776
Podatki i opłaty lokalne 6070
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 19900
Jednostki Organizacyjne 12512
Posiadające Osobowość Prawną 6102
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 2415
Jednostki Budżetowe 5349
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 5298
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 4686
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 4083
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 4134
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3590
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 4160
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 3028
Organizacje Pozarządowe 3289
Konkursy 6278
Wyniki konkursów 2451
Oświadczenia majątkowe 15233
Rada Gminy 3830
Kierownictwo Urzędu 4396
Kierownicy jednostek organizacyjnych 4437
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 18070
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 11495
kontrole zewnętrzne 4287
Kontrola zarządcza 5786
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1662
Ochrona Środowiska 11137
Usuwanie drzew i krzewów 2577
Rolnictwo 2102
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 30974
Usuwanie Azbestu 7932
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 4660
Programy realizowane przez gminę 6503
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 2196
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1826
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 266
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 5812
Dostęp do informacji Publicznej 16005
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 4858
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 2356
Rejestr petycji 3969
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1725
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 2263
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 3077
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1817
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1315
Radni 1166
Uchwały 1272
Protokoły 1113
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 630
Kadencja 2016 - 2018 4234
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 4418
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 4728
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 3163
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 9211
Rejestr instytucji kultury 5035
Ewidencje Ogólnodostępne 4074
Rejestry Ogólnodostępne 3708
Rejestry Inne 3306
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5868
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2357
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 725
Rejestr Umów 1689
Wybory 20468
Lobbing 3200
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2888

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3825
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 5305
O Biuletynie 3288
Rejestr zmian 562673
Redakcja Biuletunu 3517
Instrukcja korzystania z BIP 5391
Mapa serwisu 4095
Powiaty i gminy 3738
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 203282
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 162013
Informacje o naborze 147906
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3709
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 23620
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu