ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 16588
Dane podstawowe, godziny urzędowania 6371
Statut Gminy 3147
Regulamin organizacyjny 3607
Kierownictwo Urzędu 7121
Wójt 4271
Sekretarz 4014
Skarbnik 3923
Zastępca Wójta 2804
Stanowiska pracy w Urzędzie 10761
Referat Finansowo-Podatkowy 4657
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 3661
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 4334
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 3842
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 4141
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 3580
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3313
Urząd Stanu Cywilnego 6364
Stanowisko ds. Obywatelskich 3314
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 3688
Radca Prawny 3183
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 215
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 201
Zadania Gminy 2695
Kodeks etyczny 1789
Organy Gminy 11218
Wójt 5706
Wójt - Dane 4748
Wójt - Kompetencje 2597
Rada Gminy 5244
Skład Rady Gminy 4574
Kompetencje Rady Gminy 2225
Protokoły z sesji Rady Gminy 13194
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1070
Uchwały Rady Gminy 55560
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 4259
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1498
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 1792
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1550
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1280
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1383
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1376
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1309
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1301
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1235
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1631
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1129
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1535
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1174
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 1899
Kadencja 2010-2014 9091
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2027
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2034
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 1932
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 2661
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2057
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2399
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2001
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 1924
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2219
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 1821
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2098
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 2840
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 1932
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 1911
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 1910
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 1718
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 1689
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 1849
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 1782
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 1765
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2035
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 1917
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2056
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 1973
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2036
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 1782
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1652
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 2733
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2032
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 1787
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1443
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2112
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1613
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1309
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1595
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2098
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 1666
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 8932
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2222
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 1887
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2331
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2046
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 1938
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2284
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 1937
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2280
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 1946
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 1974
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2222
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2241
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2355
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2185
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2036
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2261
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2164
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2019
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2178
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2135
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 1997
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2367
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2410
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2204
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 3410
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 1937
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2401
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2164
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2394
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2318
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 1972
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2034
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 1868
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 1797
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2032
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2016
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 1826
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 1989
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 42641
Budżet 4410
Uchwała budżetowa 3367
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1739
Sprawozdania budżetowe 1304
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 2298
Tablica ogłoszeń 105317
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 94126
Wykazy nieruchomości 36188
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2558
Konsultacje społeczne 2041
Zimowe utrzymanie dróg 2083
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1556
Podział gminy na okręgi wyborcze 1807
Obywatel 1565
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2424
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 88042
Departamenty / Stanowiska 25851
Sprawy 42975
Skargi i wnioski 2640
Organy Pomocnicze 6767
Komisje Rady Gminy 2415
Komisja Rewizyjna 1945
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2322
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2461
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2062
Sołectwa 2811
Granice i Rady Sołeckie 4736
Sołectwa - Zadania 2090
Podatki i opłaty lokalne 2192
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 12981
Jednostki Organizacyjne 10651
Posiadające Osobowość Prawną 4318
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1629
Jednostki Budżetowe 4526
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 4045
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 3774
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 3155
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3340
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2877
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 2920
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2467
Organizacje Pozarządowe 2534
Konkursy 5414
Wyniki konkursów 1762
Oświadczenia majątkowe 12143
Rada Gminy 1819
Kierownictwo Urzędu 2234
Kierownicy jednostek organizacyjnych 1974
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 7676
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 9883
kontrole zewnętrzne 2508
Kontrola zarządcza 2544
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1126
Ochrona Środowiska 9001
Usuwanie drzew i krzewów 1502
Rolnictwo 1324
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 14392
Usuwanie Azbestu 3696
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 3407
Programy realizowane przez gminę 3873
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 1165
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 906
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 4013
Dostęp do informacji Publicznej 13991
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 3396
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1348
Rejestr petycji 2054
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 997
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 1343
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 1998
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1011
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 800
Radni 620
Uchwały 699
Protokoły 609
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 427
Kadencja 2016 - 2018 1448
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 3451
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 2653
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 1522
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 7371
Rejestr instytucji kultury 2976
Ewidencje Ogólnodostępne 2806
Rejestry Ogólnodostępne 2912
Rejestry Inne 2516
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3608
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1524
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 365
Rejestr Umów 666
Wybory 12442
Lobbing 1856
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2192

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3249
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 4034
O Biuletynie 2672
Rejestr zmian 359554
Redakcja Biuletunu 3015
Instrukcja korzystania z BIP 4413
Mapa serwisu 3515
Powiaty i gminy 3054
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 169617
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 112183
Informacje o naborze 101077
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2311
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 13024
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu