ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 20824
Dane podstawowe, godziny urzędowania 9339
Statut Gminy 4530
Regulamin organizacyjny 5586
Kierownictwo Urzędu 8867
Wójt 5753
Sekretarz 5616
Skarbnik 6096
Zastępca Wójta 4120
Stanowiska pracy w Urzędzie 14130
Referat Finansowo-Podatkowy 7906
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 5060
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 6404
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 5393
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 5887
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 5281
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4567
Urząd Stanu Cywilnego 8828
Stanowisko ds. Obywatelskich 5328
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 5378
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 5012
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1023
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 1161
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 754
Zadania Gminy 3792
Kodeks etyczny 2958
Organy Gminy 13468
Wójt 7092
Wójt - Dane 6287
Wójt - Kompetencje 3497
Rada Gminy 6947
Skład Rady Gminy 6582
Kompetencje Rady Gminy 3137
Protokoły z sesji Rady Gminy 23402
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1616
Uchwały Rady Gminy 133245
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 6216
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 2026
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2607
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 2220
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1823
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1980
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1962
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1992
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1895
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1857
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 2272
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1683
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 2201
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1744
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 3309
Kadencja 2010-2014 12333
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2612
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2738
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2650
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 3433
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2786
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 3372
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2707
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2599
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2832
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2461
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2739
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3646
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2622
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2497
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2733
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 2459
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 2412
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2580
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2514
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 2427
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2812
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2550
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2654
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2723
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2743
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 2477
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 2309
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 4189
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2997
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 2526
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 2073
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2813
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 2355
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1913
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 2338
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2992
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 2351
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 88438
Budżet 8000
Uchwała budżetowa 9524
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3215
Sprawozdania budżetowe 3432
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 5241
Opinie RIO 231
Tablica ogłoszeń 117279
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 130859
Wykazy nieruchomości 65597
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3555
Konsultacje społeczne 3981
Zimowe utrzymanie dróg 3095
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 2353
Podział gminy na okręgi wyborcze 2617
Obywatel 2721
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3389
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 130790
Departamenty / Stanowiska 53292
Sprawy 75500
Skargi i wnioski 3894
Organy Pomocnicze 8367
Komisje Rady Gminy 3412
Komisja Rewizyjna 2920
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 3503
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3344
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 3048
Sołectwa 3621
Granice i Rady Sołeckie 6418
Sołectwa - Zadania 2925
Podatki i opłaty lokalne 6757
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 21000
Jednostki Organizacyjne 12845
Posiadające Osobowość Prawną 6419
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 2614
Jednostki Budżetowe 5495
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 5519
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 4866
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 4256
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 4324
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3732
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 4419
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 3156
Organizacje Pozarządowe 3425
Konkursy 6511
Wyniki konkursów 2586
Oświadczenia majątkowe 16169
Rada Gminy 4792
Kierownictwo Urzędu 5156
Kierownicy jednostek organizacyjnych 5188
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 20492
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 11847
kontrole zewnętrzne 4730
Kontrola zarządcza 6590
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1783
Ochrona Środowiska 11659
Usuwanie drzew i krzewów 2774
Rolnictwo 2249
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 34466
Usuwanie Azbestu 8634
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 4989
Programy realizowane przez gminę 7121
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 2414
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1993
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 380
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 6165
Dostęp do informacji Publicznej 16392
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 5273
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 2523
Rejestr petycji 4374
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1851
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 2480
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 3338
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1956
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1414
Radni 1273
Uchwały 1396
Protokoły 1219
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 675
Kadencja 2016 - 2018 4792
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 4634
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 5109
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 3478
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 9563
Rejestr instytucji kultury 5369
Ewidencje Ogólnodostępne 4295
Rejestry Ogólnodostępne 3868
Rejestry Inne 3453
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6253
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2486
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 811
Rejestr Umów 1931
Wybory 22173
Lobbing 3476
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 3058
Ochrona Danych Osobowych 460

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3952
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 5594
O Biuletynie 3399
Rejestr zmian 609386
Redakcja Biuletunu 3632
Instrukcja korzystania z BIP 5615
Mapa serwisu 4227
Powiaty i gminy 3857
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 212574
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 171002
Informacje o naborze 156785
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3991
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 25635
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu