ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 21602
Dane podstawowe, godziny urzędowania 9869
Statut Gminy 4739
Regulamin organizacyjny 5962
Kierownictwo Urzędu 9158
Wójt 6110
Sekretarz 5906
Skarbnik 6482
Zastępca Wójta 4367
Stanowiska pracy w Urzędzie 14694
Referat Finansowo-Podatkowy 8501
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 5305
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 6755
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 5628
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 6145
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 5616
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4775
Urząd Stanu Cywilnego 9316
Stanowisko ds. Obywatelskich 5708
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 5603
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 5382
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1176
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 1342
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 914
Zadania Gminy 3967
Kodeks etyczny 3119
Organy Gminy 13835
Wójt 7317
Wójt - Dane 6572
Wójt - Kompetencje 3647
Rada Gminy 7199
Skład Rady Gminy 6921
Kompetencje Rady Gminy 3281
Protokoły z sesji Rady Gminy 24852
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1720
Uchwały Rady Gminy 146188
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 6457
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 2121
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2708
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 2323
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1902
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 2073
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 2055
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 2095
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1983
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1948
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 2355
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1753
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 2290
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1844
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 3470
Kadencja 2010-2014 12916
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2737
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2834
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2754
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 3568
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2888
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 3498
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2804
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2708
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2928
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2545
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2832
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3760
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2715
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2591
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2853
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 2570
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 2520
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2693
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2628
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 2528
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2940
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2654
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2768
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2835
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2824
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 2580
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 2417
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 4355
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 3120
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 2643
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 2187
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2907
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 2467
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1990
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 2430
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 3124
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 2486
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 95784
Budżet 8479
Uchwała budżetowa 10603
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3395
Sprawozdania budżetowe 3873
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 5848
Opinie RIO 566
Tablica ogłoszeń 119389
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 137344
Wykazy nieruchomości 70698
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3692
Konsultacje społeczne 4263
Zimowe utrzymanie dróg 3249
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 2488
Podział gminy na okręgi wyborcze 2766
Obywatel 2919
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3517
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 137975
Departamenty / Stanowiska 57129
Sprawy 79789
Skargi i wnioski 4053
Organy Pomocnicze 8605
Komisje Rady Gminy 3599
Komisja Rewizyjna 3084
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 3693
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3474
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 3188
Sołectwa 3771
Granice i Rady Sołeckie 6753
Sołectwa - Zadania 3064
Podatki i opłaty lokalne 7480
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 22031
Jednostki Organizacyjne 13175
Posiadające Osobowość Prawną 6744
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 2809
Jednostki Budżetowe 5673
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 5764
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 5065
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 4467
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 4518
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3851
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 4790
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 3300
Organizacje Pozarządowe 3552
Konkursy 6670
Wyniki konkursów 2717
Oświadczenia majątkowe 16719
Rada Gminy 5483
Kierownictwo Urzędu 5828
Kierownicy jednostek organizacyjnych 5896
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 22670
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 12169
kontrole zewnętrzne 5207
Kontrola zarządcza 7511
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1913
Ochrona Środowiska 12094
Usuwanie drzew i krzewów 2952
Rolnictwo 2360
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 37653
Usuwanie Azbestu 9441
Rejestr działalności regulowanej 114
Plany Łowieckie 61
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 5277
Programy realizowane przez gminę 7707
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 2612
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 2163
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 503
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 6500
Dostęp do informacji Publicznej 16731
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 5639
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 2678
Rejestr petycji 4755
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1996
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 2734
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 3648
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2107
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1539
Radni 1403
Uchwały 1530
Protokoły 1335
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 738
Kadencja 2016 - 2018 5362
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 4850
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 5553
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 3819
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 9924
Rejestr instytucji kultury 5812
Ewidencje Ogólnodostępne 4554
Rejestry Ogólnodostępne 4032
Rejestry Inne 3605
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6756
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2611
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 912
Rejestr Umów 2227
Wybory 24770
Lobbing 3802
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 3212
Ochrona Danych Osobowych 861

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4117
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 5852
O Biuletynie 3532
Rejestr zmian 659292
Redakcja Biuletunu 3765
Instrukcja korzystania z BIP 5795
Mapa serwisu 4391
Powiaty i gminy 3988
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 222141
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 181908
Informacje o naborze 167220
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4351
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 27902
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu