ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 19340
Dane podstawowe, godziny urzędowania 8269
Statut Gminy 4082
Regulamin organizacyjny 4763
Kierownictwo Urzędu 8360
Wójt 5205
Sekretarz 5075
Skarbnik 5441
Zastępca Wójta 3645
Stanowiska pracy w Urzędzie 12875
Referat Finansowo-Podatkowy 6713
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 4589
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 5694
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 4886
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 5311
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 4760
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4124
Urząd Stanu Cywilnego 8045
Stanowisko ds. Obywatelskich 4616
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 4814
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 4311
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 748
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 866
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 482
Zadania Gminy 3391
Kodeks etyczny 2548
Organy Gminy 12733
Wójt 6686
Wójt - Dane 5802
Wójt - Kompetencje 3151
Rada Gminy 6367
Skład Rady Gminy 5834
Kompetencje Rady Gminy 2844
Protokoły z sesji Rady Gminy 19503
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1417
Uchwały Rady Gminy 104523
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 5573
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1838
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2320
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 2004
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1646
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1783
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1748
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1724
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1683
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1655
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 2061
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1486
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1983
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1529
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 2824
Kadencja 2010-2014 11078
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2414
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2517
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2435
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 3195
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2539
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 3104
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2480
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2385
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2630
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2256
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2537
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3360
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2401
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2312
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2480
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 2201
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 2197
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2351
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2286
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 2228
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2531
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2349
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2444
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2474
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2483
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 2236
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 2113
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 3755
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2696
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 2265
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1861
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2582
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 2114
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1724
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 2087
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2653
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 2113
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 11105
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2841
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 2401
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2915
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2591
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 2438
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2850
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 2476
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2833
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 2513
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 2451
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2798
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2749
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2921
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2708
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2570
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2799
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2700
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2545
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2755
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2663
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 2463
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2954
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2932
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2784
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 4433
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 2378
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 3118
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2703
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2945
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2828
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 2525
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2597
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 2366
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 2319
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2546
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2601
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 2344
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 2446
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 74521
Budżet 6698
Uchwała budżetowa 7221
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2651
Sprawozdania budżetowe 2539
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 4049
Tablica ogłoszeń 113099
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 117592
Wykazy nieruchomości 53917
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3202
Konsultacje społeczne 3276
Zimowe utrzymanie dróg 2755
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 2074
Podział gminy na okręgi wyborcze 2298
Obywatel 2300
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3071
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 114733
Departamenty / Stanowiska 43175
Sprawy 64091
Skargi i wnioski 3497
Organy Pomocnicze 7822
Komisje Rady Gminy 3093
Komisja Rewizyjna 2580
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 3086
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3053
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2710
Sołectwa 3341
Granice i Rady Sołeckie 5844
Sołectwa - Zadania 2610
Podatki i opłaty lokalne 5323
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 18472
Jednostki Organizacyjne 12141
Posiadające Osobowość Prawną 5686
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 2267
Jednostki Budżetowe 5180
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 5052
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 4503
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 3925
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3940
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3438
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 3936
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2916
Organizacje Pozarządowe 3129
Konkursy 6079
Wyniki konkursów 2259
Oświadczenia majątkowe 14585
Rada Gminy 3348
Kierownictwo Urzędu 3973
Kierownicy jednostek organizacyjnych 3976
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 15513
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 11111
kontrole zewnętrzne 3822
Kontrola zarządcza 4704
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1546
Ochrona Środowiska 10620
Usuwanie drzew i krzewów 2330
Rolnictwo 1936
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 26960
Usuwanie Azbestu 7024
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 4329
Programy realizowane przez gminę 5875
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 1976
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1643
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 162
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 5498
Dostęp do informacji Publicznej 15514
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 4496
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 2135
Rejestr petycji 3528
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1579
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 2009
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 2829
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1665
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1216
Radni 1051
Uchwały 1134
Protokoły 1011
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 595
Kadencja 2016 - 2018 3651
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 4180
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 4214
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 2806
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 8790
Rejestr instytucji kultury 4505
Ewidencje Ogólnodostępne 3742
Rejestry Ogólnodostępne 3525
Rejestry Inne 3132
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5348
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2180
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 645
Rejestr Umów 1414
Wybory 18402
Lobbing 2840
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2728

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3689
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 5031
O Biuletynie 3167
Rejestr zmian 519300
Redakcja Biuletunu 3389
Instrukcja korzystania z BIP 5154
Mapa serwisu 3970
Powiaty i gminy 3606
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 197107
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 152500
Informacje o naborze 138673
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3399
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 21231
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu