ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15958
Dane podstawowe, godziny urzędowania 6014
Statut Gminy 2924
Regulamin organizacyjny 3336
Kierownictwo Urzędu 6827
Wójt 4074
Sekretarz 3811
Skarbnik 3652
Zastępca Wójta 2601
Stanowiska pracy w Urzędzie 10224
Referat Finansowo-Podatkowy 4265
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 3398
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 4002
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 3567
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 3878
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 3335
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3125
Urząd Stanu Cywilnego 6114
Stanowisko ds. Obywatelskich 3103
Stanowisko ds. Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3840
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 3438
Radca Prawny 2964
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Zadania Gminy 2527
Kodeks etyczny 1625
Organy Gminy 10835
Wójt 5461
Wójt - Dane 4529
Wójt - Kompetencje 2437
Rada Gminy 5010
Skład Rady Gminy 4350
Kompetencje Rady Gminy 2111
Protokoły z sesji Rady Gminy 11994
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 977
Uchwały Rady Gminy 46654
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 3969
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1407
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 1647
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1422
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1177
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1275
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1266
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1177
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1178
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1133
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1498
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1015
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1408
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1069
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 1655
Kadencja 2010-2014 8742
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 1898
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 1917
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 1814
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 2519
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 1926
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2244
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 1887
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 1807
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2090
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 1713
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 1945
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 2666
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 1805
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 1787
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 1753
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 1604
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 1580
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 1695
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 1658
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 1655
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 1894
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 1796
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 1922
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 1825
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 1889
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 1652
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1537
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 2512
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 1867
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 1661
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1323
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 1966
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1499
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1200
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1464
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 1936
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 1522
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 8449
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2060
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 1752
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2179
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 1912
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 1792
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2126
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 1805
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2110
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 1798
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 1868
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2066
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2080
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2173
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2019
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 1894
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2109
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2005
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 1877
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2017
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 1996
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 1825
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2203
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2234
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2054
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 3154
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 1792
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2215
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 1995
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2229
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2149
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 1840
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 1883
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 1750
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 1639
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 1865
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 1865
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 1678
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 1816
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 36538
Budżet 3956
Uchwała budżetowa 2782
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1527
Sprawozdania budżetowe 1019
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 1998
Tablica ogłoszeń 103477
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 89395
Wykazy nieruchomości 32452
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2357
Konsultacje społeczne 1737
Zimowe utrzymanie dróg 1898
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1383
Podział gminy na okręgi wyborcze 1679
Obywatel 1363
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2252
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 81559
Departamenty / Stanowiska 22485
Sprawy 38976
Skargi i wnioski 2406
Organy Pomocnicze 6415
Komisje Rady Gminy 2318
Komisja Rewizyjna 1839
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2182
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2333
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 1949
Sołectwa 2683
Granice i Rady Sołeckie 4515
Sołectwa - Zadania 1982
Podatki i opłaty lokalne 1756
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 11710
Jednostki Organizacyjne 10289
Posiadające Osobowość Prawną 4063
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1426
Jednostki Budżetowe 4381
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 3861
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 3573
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 2989
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3190
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2773
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 2775
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2373
Organizacje Pozarządowe 2385
Konkursy 5252
Wyniki konkursów 1648
Oświadczenia majątkowe 11309
Rada Gminy 1158
Kierownictwo Urzędu 1428
Kierownicy jednostek organizacyjnych 1129
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 5817
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 9535
kontrole zewnętrzne 2206
Kontrola zarządcza 2058
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1004
Ochrona Środowiska 8685
Usuwanie drzew i krzewów 1311
Rolnictwo 1166
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 11539
Usuwanie Azbestu 3114
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 3030
Programy realizowane przez gminę 3404
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 984
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 745
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 3655
Dostęp do informacji Publicznej 13516
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 3006
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1171
Rejestr petycji 1722
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 741
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 1136
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 1803
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 900
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 698
Radni 534
Uchwały 600
Protokoły 530
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 360
Kadencja 2016 - 2018 1114
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 3126
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 2266
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 1257
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 6968
Rejestr instytucji kultury 2742
Ewidencje Ogólnodostępne 2612
Rejestry Ogólnodostępne 2751
Rejestry Inne 2387
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3259
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1395
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 278
Rejestr Umów 487
Wybory 11290
Lobbing 1514
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 1956

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3103
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 3768
O Biuletynie 2500
Rejestr zmian 325740
Redakcja Biuletunu 2857
Instrukcja korzystania z BIP 4201
Mapa serwisu 3348
Powiaty i gminy 2922
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 164127
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 103872
Informacje o naborze 90905
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2019
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 11484
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu