ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 18429
Dane podstawowe, godziny urzędowania 7528
Statut Gminy 3805
Regulamin organizacyjny 4231
Kierownictwo Urzędu 7955
Wójt 4809
Sekretarz 4631
Skarbnik 4877
Zastępca Wójta 3316
Stanowiska pracy w Urzędzie 12105
Referat Finansowo-Podatkowy 5846
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 4313
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 5205
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 4554
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 4970
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 4434
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3845
Urząd Stanu Cywilnego 7448
Stanowisko ds. Obywatelskich 4050
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 4487
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Radca Prawny 3821
Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 598
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy 708
Stanowisko ds. Biura Obsługi Interesanta 336
Zadania Gminy 3102
Kodeks etyczny 2264
Organy Gminy 12250
Wójt 6390
Wójt - Dane 5454
Wójt - Kompetencje 2900
Rada Gminy 5903
Skład Rady Gminy 5241
Kompetencje Rady Gminy 2614
Protokoły z sesji Rady Gminy 17107
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1320
Uchwały Rady Gminy 88111
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 5156
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1740
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 2160
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1869
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1543
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1665
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1623
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1582
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1567
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1518
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1933
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 1362
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1840
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 1405
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 2506
Kadencja 2010-2014 10091
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 2295
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 2383
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 2291
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 3047
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 2397
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2925
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 2363
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 2244
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 2510
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 2147
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 2404
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 3209
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 2267
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 2186
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 2333
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 2049
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 2048
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 2216
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 2129
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 2100
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 2380
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 2207
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 2327
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 2330
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 2354
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 2108
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1997
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 3471
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 2522
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 2117
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1749
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 2452
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1951
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1593
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1958
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 2462
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 2003
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 10429
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 2667
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 2248
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2741
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 2450
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 2286
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 2693
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 2338
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 2690
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 2358
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 2314
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 2608
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 2608
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 2760
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 2544
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 2437
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 2659
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 2578
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 2402
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 2601
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 2517
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 2334
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2789
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2784
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 2640
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 4088
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 2253
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2887
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 2544
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2784
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 2706
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 2369
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 2446
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 2254
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 2199
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 2392
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 2460
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 2206
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 2337
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 65630
Budżet 5844
Uchwała budżetowa 5327
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2329
Sprawozdania budżetowe 2115
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 3193
Tablica ogłoszeń 110087
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 109282
Wykazy nieruchomości 47051
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3017
Konsultacje społeczne 2845
Zimowe utrzymanie dróg 2540
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1921
Podział gminy na okręgi wyborcze 2154
Obywatel 2026
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2904
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 104540
Departamenty / Stanowiska 36056
Sprawy 56139
Skargi i wnioski 3201
Organy Pomocnicze 7437
Komisje Rady Gminy 2858
Komisja Rewizyjna 2309
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2831
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2844
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 2508
Sołectwa 3104
Granice i Rady Sołeckie 5453
Sołectwa - Zadania 2385
Podatki i opłaty lokalne 4017
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 16799
Jednostki Organizacyjne 11674
Posiadające Osobowość Prawną 5078
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 2140
Jednostki Budżetowe 4943
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 4722
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 4270
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 3699
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3686
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3232
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 3548
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2748
Organizacje Pozarządowe 2899
Konkursy 5826
Wyniki konkursów 2044
Oświadczenia majątkowe 13864
Rada Gminy 2822
Kierownictwo Urzędu 3537
Kierownicy jednostek organizacyjnych 3470
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 12742
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 10681
kontrole zewnętrzne 3206
Kontrola zarządcza 3690
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 1409
Ochrona Środowiska 10035
Usuwanie drzew i krzewów 1968
Rolnictwo 1709
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 22482
Usuwanie Azbestu 5844
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 4001
Programy realizowane przez gminę 5147
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 1693
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 1402
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 33
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 5037
Dostęp do informacji Publicznej 14968
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 4102
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1888
Rejestr petycji 3012
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 1403
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 1759
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 2531
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1499
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1098
Radni 898
Uchwały 974
Protokoły 865
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 540
Kadencja 2016 - 2018 2868
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 3935
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 3732
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 2328
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 8235
Rejestr instytucji kultury 3840
Ewidencje Ogólnodostępne 3274
Rejestry Ogólnodostępne 3259
Rejestry Inne 2878
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4733
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1977
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 529
Rejestr Umów 1084
Wybory 15816
Lobbing 2440
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2553

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3530
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 4722
O Biuletynie 3018
Rejestr zmian 471940
Redakcja Biuletunu 3245
Instrukcja korzystania z BIP 4872
Mapa serwisu 3804
Powiaty i gminy 3424
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 188450
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 142547
Informacje o naborze 124672
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3038
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 18788
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu