ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 15452
Dane podstawowe, godziny urzędowania 5702
Statut Gminy 2737
Regulamin organizacyjny 3088
Kierownictwo Urzędu 6566
Wójt 3936
Sekretarz 3591
Skarbnik 3450
Zastępca Wójta 2397
Stanowiska pracy w Urzędzie 9834
Referat Finansowo-Podatkowy 4009
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu 3190
Stanowisko ds. Oświaty i Kultury 3710
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 3322
Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 3669
Stanowisko ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych 3127
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2973
Urząd Stanu Cywilnego 5849
Stanowisko ds. Obywatelskich 2909
Stanowisko ds. Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3616
Stanowisko ds. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych 3223
Radca Prawny 2771
Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych 0
Zadania Gminy 2403
Kodeks etyczny 1487
Organy Gminy 10387
Wójt 5176
Wójt - Dane 4305
Wójt - Kompetencje 2223
Rada Gminy 4761
Skład Rady Gminy 4115
Kompetencje Rady Gminy 1981
Protokoły z sesji Rady Gminy 10993
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 881
Uchwały Rady Gminy 38767
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 3730
Sesja I Rady Gminy - 01 grudzień 2014 1246
Sesja II Rady Gminy - 04 grudzień 2014 1438
Sesja III Rady Gminy - 29 grudzień 2014 1243
Sesja IV Rady Gminy - 28 styczeń 2015 1027
Sesja V Rady Gminy - 26 luty 2015 1132
Sesja VI Rady Gminy - 26 marzec 2015 1114
Sesja VII Rady Gminy - 23 kwiecień 2015 1019
Sesja VIII Rady Gminy - 27 kwiecień 2015 1036
Sesja IX Rady Gminy - 28 maj 2015 1010
Sesja X Rady Gminy - 25 czerwiec 2015 1314
Sesja XI Rady Gminy - 16 lipiec 2015 886
Sesja XII Rady Gminy - 17 sierpnia 2015 1226
Sesja XIII Rady Gminy - 30 września 2015 918
Sesja XIV Rady Gminy - 29 Października 2015 1413
Kadencja 2010-2014 8374
Sesja I Rady Gminy - 30 listopad 2010 1760
Sesja II Rady Gminy - 03 grudzień 2010 1789
Sesja III Rady Gminy - 30 grudzień 2010 1697
Sesja IV Rady Gminy - 10 luty 2011 2351
Sesja V Rady Gminy - 24 marzec 2011 1772
Sesja VI Rady Gminy - 05 maj 2011 2081
Sesja VII Rady Gminy - 27 czerwiec 2011 1740
Sesja VIII Rady Gminy - 28 lipiec 2011 1658
Sesja IX Rady Gminy - 22 wrzesień 2011 1906
Sesja X Rady Gminy - 26 październik 2011 1605
Sesja XI Rady Gminy - 29 listopad 2011 1774
Sesja XII Rady Gminy - 20 grudzień 2011 2491
Sesja XIII Rady Gminy - 30 grudzień 2011 1681
Sesja XIV Rady Gminy - 16 luty 2012 1645
Sesja XV Rady Gminy - 30 marzec 2012 1623
Sesja XVI Rady Gminy - 02 maj 2012 1462
Sesja XVII Rady Gminy - 11 maj 2012 1469
Sesja XVIII Rady Gminy - 29 czerwiec 2012 1545
Sesja XIX Rady Gminy - 06 wrzesień 2012 1536
Sesja XX Rady Gminy - 18 październik 2012 1530
Sesja XXI Rady Gminy - 22 listopad 2012 1738
Sesja XXII Rady Gminy - 20 grudzień 2012 1664
Sesja XXIII Rady Gminy - 31 grudzień 2012 1755
Sesja XXIV Rady Gminy - 14 luty 2013 1658
Sesja XXV Rady Gminy - 26 marzec 2013 1736
Sesja XXVI Rady Gminy - 28 maj 2013 1506
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2013 1426
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 wrzesień 2013 2253
Sesja XXIX Rady Gminy - 22 październik 2013 1713
Sesja XXX Rady Gminy - 26 listopad 2013 1527
Sesja XXXI Rady Gminy - 30 grudzień 2013 1210
Sesja XXXII Rady Gminy - 24 styczeń 2014 1803
Sesja XXXIII Rady Gminy - 27 marzec 2014 1384
Sesja XXXIV Rady Gminy - 13 maj 2014 1086
Sesja XXXV Rady Gminy - 26 czerwiec 2014 1322
Sesja XXXVI Rady Gminy - 25 wrzesień 2014 1770
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 październik 2014 1383
Kadencja 2006-2010 6
Uchwały Rady Gminy w Kadencji 2006-2010 8063
Sesja I Rady Gminy - 24 listopad 2006 1897
Sesja II Rady Gminy - 01 grudzień 2006 1623
Sesja III Rady Gminy - 15 grudzień 2006 2005
Sesja IV Rady Gminy - 29 grudzień 2006 1779
Sesja V Rady Gminy - 18 styczeń 2007 1654
Sesja VI Rady Gminy - 22 luty 2007 1960
Sesja VII Rady Gminy - 29 marzec 2007 1689
Sesja VIII Rady Gminy - 26 kwiecień 2007 1930
Sesja IX Rady Gminy - 21 czerwiec 2007 1668
Sesja X Rady Gminy - 30 sierpień 2007 1746
Sesja XI Rady Gminy - 24 wrzesień 2007 1898
Sesja XII Rady Gminy - 30 październik 2007 1919
Sesja XIII Rady Gminy - 7 listopad 2007 1981
Sesja XIV Rady Gminy - 21 grudzień 2007 1844
Sesja XV Rady Gminy - 15 luty 2008 1753
Sesja XVI Rady Gminy - 28 marzec 2008 1962
Sesja XVII Rady Gminy - 24 kwiecień 2008 1855
Sesja XVIII Rady Gminy - 20 maj 2008 1730
Sesja XIX Rady Gminy - 27 czerwiec 2008 1836
Sesja XX Rady Gminy - 29 sierpień 2008 1847
Sesja XXI Rady Gminy - 10 październik 2008 1657
Sesja XXII Rady Gminy - 28 listopad 2008 2061
Sesja XXIII Rady Gminy - 30 grudzień 2008 2041
Sesja XXIV Rady Gminy- 27 luty 2009 1927
Sesja XXV Rady Gminy- 27 marzec 2009 2969
Sesja XXVI Rady Gminy- 30 kwiecień 2009 1668
Sesja XXVII Rady Gminy - 25 czerwiec 2009 2061
Sesja XXVIII Rady Gminy - 17 lipiec 2009 1844
Sesja XXIX Rady Gminy - 28 sierpnia 2009 2026
Sesja XXX Rady Gminy - 23 października 2009 1968
Sesja XXXI Rady Gminy - 26 listopada 2009 1707
Sesja XXXII Rady Gminy - 30 grudnia 2009 1725
Sesja XXXIII Rady Gminy - 26 marzec 2010 1633
Sesja XXXIV Rady Gminy - 24 kwiecień 2010 1496
Sesja XXXV Rady Gminy - 18 czerwiec 2010 1666
Sesja XXXVI Rady Gminy - 27 sierpnia 2010 1724
Sesja XXXVII Rady Gminy - 30 września 2010 1542
Sesja XXXVIII Rady Gminy -8 listopad 2010 1642
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 31321
Budżet 3398
Uchwała budżetowa 2172
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1266
Sprawozdania budżetowe 634
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 1639
Tablica ogłoszeń 101687
Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia 84095
Wykazy nieruchomości 29804
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2133
Konsultacje społeczne 1490
Zimowe utrzymanie dróg 1708
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 1209
Podział gminy na okręgi wyborcze 1564
Obywatel 1174
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2054
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 75076
Departamenty / Stanowiska 20022
Sprawy 35278
Skargi i wnioski 2200
Organy Pomocnicze 6031
Komisje Rady Gminy 2217
Komisja Rewizyjna 1732
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 2051
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2216
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 1838
Sołectwa 2578
Granice i Rady Sołeckie 4291
Sołectwa - Zadania 1872
Podatki i opłaty lokalne 1313
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki, harmonogram odbioru odpadów i inne 10357
Jednostki Organizacyjne 9941
Posiadające Osobowość Prawną 3833
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 1240
Jednostki Budżetowe 4219
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 3649
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 3416
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 2828
Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 3032
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2658
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 2583
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 2252
Organizacje Pozarządowe 2231
Konkursy 5111
Wyniki konkursów 1525
Oświadczenia majątkowe 10606
Rada Gminy 944
Kierownictwo Urzędu 1166
Kierownicy jednostek organizacyjnych 923
Oświadczenia majątkowe 2005 - 2014 4314
Serwis mapowy 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Kontrole 9195
kontrole zewnętrzne 1938
Kontrola zarządcza 1544
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 873
Ochrona Środowiska 8338
Usuwanie drzew i krzewów 1120
Rolnictwo 1030
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 9285
Usuwanie Azbestu 2637
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 2600
Programy realizowane przez gminę 2922
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 796
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 587
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 3308
Dostęp do informacji Publicznej 13090
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Petycje 2609
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 1006
Rejestr petycji 1478
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 626
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 960
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 1578
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 761
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 604
Radni 457
Uchwały 472
Protokoły 447
Strona Młodziezowej Rady Gminy 0
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 284
Kadencja 2016 - 2018 829
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 2786
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 1949
Rządowe Centrum Legislacji 0
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wyniki badania wody 1025
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 0
Ewidencje i Rejestry 6543
Rejestr instytucji kultury 2519
Ewidencje Ogólnodostępne 2457
Rejestry Ogólnodostępne 2596
Rejestry Inne 2270
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2924
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1264
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 162
Rejestr Umów 211
Wybory 10270
Lobbing 1217
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 1686

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2948
Strona główna 7483
Instrukcja korzystania z BIP 3587
O Biuletynie 2344
Rejestr zmian 294823
Redakcja Biuletunu 2672
Instrukcja korzystania z BIP 3919
Mapa serwisu 3126
Powiaty i gminy 2783
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 159564
Zamówienia pubiczne do 30.000 € 95983
Informacje o naborze 80916
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1776
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 9875
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu