ˆ

Strona główna

 
Urząd Gminy w Dąbrównie
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: sekretariat@dabrowno.pl
ePUAP: /UGDabrowno/SkrytkaESP
tel. (89) 647 40 87
fax. (89) 647 40 87

NIP: 741-10-67-937
REGON: 000532820
 
 
Wójt przyjmuje interesantów w  sprawach  skarg  i  wniosków  w  każdy  wtorek, w godzinach od 9:00 do 12:00. Jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy Urzędu, przyjęcia interesantów odbywają się po tym dniu wolnym, w najbliższy dzień pracy Urzędu.
 
Wójt przyjmuje interesantów po uprzednim zapisie - telefonicznym lub osobistym –  w sekretariacie Urzędu.
 
Misją Urzędu Gminy w Dąbrównie jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych i indywidualnych społeczności lokalnej w sposób profesjonalny, rzetelny i skuteczny, kierując się zasadami legalizmu, celowości, bezstronności i obiektywizmu oraz efektywna, skuteczna i terminowa obsługa klientów urzędu, dbałość o środki publiczne z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli, opierająca się na zasadzie praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.
 
INFORMACJA
 
Urząd Gminy w Dąbrównie czynny jest w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Zmiana została wprowadzona z uwagi na konieczność oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.)
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
 

Ostatnio dodane

Procedury załatwiania spraw