ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Czym jest lobbing.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje ogólne
Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych, względnie samorządowych i innych.
Przyjmuje się, że lobbing może być wyłącznie legalny. Takie ujęcie wyklucza pojęcia "lobbing nielegalny", "czarny lobbing" itp. jako sprzeczne z istotną cechą lobbingu, jaką jest zgodność z prawem. Działania takie, jak: korupcja polityczna, łapownictwo, płatna protekcja są niezgodne z prawem i jedynie pozornie podobne do lobbingu. Wpływanie na decyzje polityczne we własnym interesie, często mylone z lobbingiem to w rzeczywistości wykonywanie obywatelskiego prawa petycji do władz.
Podstawą regulacji prawnej lobbingu są: obowiązkowa rejestracja lobbystów oraz obowiązkowe, regularne sprawozdania lobbystów z prowadzonej działalności.
W Polsce wszelkie działania lobbystyczne reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.). W rozumieniu przedmiotowej ustawy:
 1. działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej
  w procesie stanowienia prawa.
 2. zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
 3. zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Kto i w jakiej formie może podejmować działania lobbingowe?
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru.
Wszelkie czynności z zakresu działalności lobbingowej podejmowane w Urzędzie Gminyw Dąbrównie regulowane są Zarządzeniem Nr Or.0050.78.2016 Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać:
 1. wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
 2. opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające symulacje skutków ich wdrożenia;
 3. propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
 4. zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, w formie zgłoszenia: nad założeniami projektu uchwały, projektem uchwały lub projektem zarządzeni.
Pracownicy urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są zobowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów.
W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu nie wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jako petycję lub wniosek
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu ze względu na przedmiot zgłoszenia podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi lub wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym zgłoszeniu. Przebieg takiego spotkania dokumentuje się w formie protokołu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Halkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-19 09:28:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-19 09:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-16 09:12:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »