ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Bezpłatne porady prawne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-25 09:21:38 przez Paweł Gardecki

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE W URZĘDZIE GMINY W DĄBRÓWNIE

INFORMACJA
 
Marcin Ignatowski
Tel: /89/ 647 40 87  
(w każdy piątek od godz. 09:00 do godz. 10:00)
 
UWAGA!
Radca Prawny udziela interesantom nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrównie po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta lub pod numerem telefonu (89)647-40-87 wew. 10.
 
/-/ Wójt Gminy Dąbrówno
Piotr Zwaliński
 

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2030)
 
INFORMACJA
 
Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione  następujące punkty, nieodpłatnej pomocy prawnej.
Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 900 do 1300, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
 
W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226, został uruchomiony również punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym można uzyskać wsparcie w godzinach od 1300 do 1700z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
  • każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
Pomoc prawna polega na:
  • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,
  • nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.),
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

Akapit nr - brak tytułu

 
Logo Nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji - zapisy na bezpłatne usługi
 
Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony