ˆ

Konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 lutego 2023 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 14 lutego 2023 r.
IOD.524.3.2023
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 14 lutego 2023 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2022 r. poz. 1327):
1. zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2. zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 13 lutego 2023 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2023 roku:     
Lp.
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)
Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1.
zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
25 000,00
Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior
 
5 000,00
Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt
20 000,00
2.
Zadania w sferze wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
10 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie
2 000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno Nasze Miejsce na Ziemi
8 000,00
 
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 4. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 20 stycznia 2023 r.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-14 14:52:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-14 14:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-20 11:17:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 lutego 2023 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 10 lutego 2023 r.
IOD.524.2.2023
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 10 lutego 2023 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2022 r. poz. 1327):
1. Zadania w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3. Zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa.
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.26.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09 lutego 2023 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2023 roku:    
Lp.
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)
Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1
Zadania w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
13 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”
13 000,00
2
Zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
24 000,00
Gminny Klub Sportowy VEL Dąbrówno
24 000,00
3
Zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa
10 000,00
Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników
10 000,00
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 3. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 19 stycznia 2023 r.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-10 13:54:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-10 13:54:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-10 13:54:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06 lutego 2023 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 06 lutego 2023 r.
IOD.524.1.2023
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 06 lutego 2023 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2023 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2022 r. poz. 1327):
1. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”
2. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”
 
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.24.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 03 lutego 2023 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2023 roku:    
Lp.
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)
Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych
35 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
35 000,00
2
Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną
15 000,00
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
15 000,00
 
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 2. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 12 stycznia 2023 r.
 
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Dąbrówno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-07 08:49:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-07 08:49:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 08:49:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku:
1. Zadania w sferze wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. Zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Treść zarządzenia oraz formularz zgłoszeniowy członka komisji do pobrania w załącznikach.
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-03 14:50:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-03 14:52:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03 14:53:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku:
1. Zadania w sferze: kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Zadania w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Zadania w sferze: turystyki i krajoznawstwa
Treść zarządzenia oraz formularz zgłoszeniowy członka komisji do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-02 13:08:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-02 13:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 13:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert
na wykonywanie niżej wymienionych zadań publicznych
na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku:
  1. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”;
  2. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”.
Treść zarządzenia oraz formularz zgłoszeniowy członka komisji do pobrania w załącznikach.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-25 14:45:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-25 14:47:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25 14:47:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Wójt Gminy Dąbrówno
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
1. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2. w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-20 14:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-20 14:57:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 23:52:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
 
 
1. w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 15:01:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 15:15:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 15:15:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
 
 
Zadanie 1. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”
 
Zadanie 2. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 11:14:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 11:14:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 11:35:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji