ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
herb
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
 
 
  1. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  2. w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 21 marca 2024 r.
IOD.524.3.2024
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 21 marca 2024 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2024 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571):
1. zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2. zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.49.2024 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 marca 2024 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2024 roku:     
Lp.
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)
Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1.
Zadania w sferze wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
12 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie
2 000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno Nasze Miejsce na Ziemi
5 000,00
Oferta wspólna:
Koła Gospodyń Wiejskich w Saminie
Koła Gospodyń Wiejskich w Marwałdzie
Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy
5 000,00
2.
zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
25 000,00
Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior
 
5 000,00
Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt
20 000,00
 
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 5. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 28 lutego 2024 r.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-28 10:38:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-28 10:45:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21 13:18:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
herb
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
 
 
1. w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
       3. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 20 marca 2024 r.
IOD.524.2.2024
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 20 marca 2024 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2024 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571):
1. Zadania w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3. Zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa.
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.48.2024 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 marca 2024 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2024 roku:    
Lp. Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł) Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1 Zadania w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 15 000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” 15 000,00
2 Zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30 000,00 Gminny Klub Sportowy VEL Dąbrówno 29 000,00
3 Zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa 12 000,00 Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników 12 000,00
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 3. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 27 lutego 2024 r.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-27 11:06:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-27 11:11:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20 13:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
herb
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno oraz zaprasza podmioty do składania ofert na zadania:
 
 
Zadanie 1. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”
 
Zadanie 2. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 19 marca 2024 r.
IOD.524.1.2024
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 19 marca 2024 roku
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2024 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571):
1. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”
2. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.47.2024 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 marca 2024 roku rozpatrzyła oferty.
Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2024 roku:    
Lp.
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)
Nazwa oferenta, który uzyskał dotację
Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1
 
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych
43 700,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
43 700,00
2
Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną
15 000,00
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
15 000,00
 
 
Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 2. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 26 lutego 2024 r.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-26 14:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-26 14:30:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20 13:10:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »