ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO
zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji  Rocznego  programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
2. Termin i zakres konsultacji
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 października 2023 r. do 11 października 2023 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2024 r.
3. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje odbędą się w dwóch formach:
1)    konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.dabrowno.pl.
Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania opinii, uwag, i propozycji do programu w określonym terminie.
Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w terminie od 2 października 2023 r. do 11 października 2023 r. w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28) na adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: , w tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
 Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
                                                                                                                     
Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO NR OR.0050.114.2023 Z DN. 2 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBRÓWNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024
 
W dniach od 2 października 2023 r. do 11 października 2023 r. odbyły się konsultacje projektu Rocznego program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i propozycji.
Projekt dokumentu poddanego konsultacjom został opublikowany na stronie internetowej gminy Dąbrówno www.dabrowno.pl, na Biuletynie Informacji Publicznej bip.dabrowno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz przesłany do organizacji pozarządowych, które złożyły propozycje zadań priorytetowych do ww. programu.
           
Uwagi, opinie i propozycje organizacje pozarządowe mogły składać za pomocą formularza uwag, za pośrednictwem:
-  poczty tradycyjnej lub osobiście, na adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno
-  poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza), na adres ">'); // -->   
 
W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie oraz propozycje zmian ze środowiska pozarządowego.
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-02 12:46:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-02 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-12 10:24:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO
zaprasza
 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji  Rocznego  programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
 
1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 
2. Termin i zakres konsultacji
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 28 września 2022 r. do 07 października 2022 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2023 r.
 
3. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje odbędą się w dwóch formach:
1)    konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.dabrowno.pl.
Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania opinii, uwag, i propozycji do programu w określonym terminie.
 
Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w terminie od 28 września 2022 r. do 07 października 2022 r. w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28) na adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: , w tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
 Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
                                                                                                                     
 
Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-28 21:51:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-28 21:57:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 22:10:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO
zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji  Rocznego  programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
2. Termin i zakres konsultacji
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 06 października 2021 r. do 22 października 2021 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2022 r.
3. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje odbędą się w dwóch formach:
1)    konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.dabrowno.pl.
Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania opinii, uwag, i propozycji do programu w określonym terminie.
Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w terminie od 06 października 2021 r. do 22 października 2021 r. w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28) na adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: , w tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
 Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 14:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 14:14:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26 07:29:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »