ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatek leśny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek leśny

Termin załatwienia

Termin składania deklaracji na podatek leśny na 2020 rok przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne: 15 stycznia 2020 rok - deklaracja na rok podatkowy Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku - 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Deklarację należy sporządzić na formularzu według ustalonego wzoru (Dziennik Ustaw z 2019 roku, poz.1104 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych). Podatek należy naliczyć na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.(M.P. z 2019 poz. 1018) Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Dąbrówno NR 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001 BS Olsztynek w ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Jarząbek, Jolanta Sarbiewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

Tel: /89/ 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

 

Sposób załatwienia

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?
Osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które są:
    - właścicielami lasów,
    - posiadaczami samoistnymi lasów,
    - użytkownikami wieczystymi lasów,
    - posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co stanowi podstawę opodatkowania ?
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220m3 drewna , obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:
    - 15 marca,
    - 15 maja,
    - 15 września,
    - 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania- wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek.

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Sarbiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 07:31:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 07:47:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 13:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »