ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatek od środków transportowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek od środków transportowych

Osoba kontaktowa

Katarzyna Jarząbek, Jolanta Sarbiewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

Tel: /89/ 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

 

Sposób załatwienia

Za jakie pojazdy płacimy podatek ?
Od 1 stycznia 2008 roku opodatkowaniu podlegają:
    - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
    - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
    - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
    - autobusy
 
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie:
  - do dnia 15 lutego - I rata,
  - do dnia 15 września - II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :
  - po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie :
a) w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata,
  - od dnia 1 września danego roku , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego , składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jarząbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 08:36:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 08:38:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 12:48:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »