ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Misja Urzędu Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Misja Urzędu Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2020
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 31 stycznia 2020 r.
 
w sprawie ustanowienia misji Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 68 i 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Określa się misję Urzędu Gminy w Dąbrównie w brzmieniu:
„Misją Urzędu Gminy w Dąbrównie jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych i indywidualnych społeczności lokalnej w sposób profesjonalny, rzetelny i skuteczny, kierując się zasadami legalizmu, celowości, bezstronności i obiektywizmu oraz efektywna, skuteczna i terminowa obsługa klientów urzędu, dbałość o środki publiczne z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli, opierająca się na zasadzie praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.
 
§ 2.
  1. W celu realizacji misji określonej w § 1 mogą być podejmowane stosowne inwestycje, przedsięwzięcia, prace budowlane, remonty oraz wszelkie inne działania mające na celu usprawnienie działalności urzędu. Konkretne cele i zadania do wykonania w danym roku kalendarzowym, określa uchwała budżetowa na dany rok.
  2. Za realizację konkretnych zadań odpowiadają poszczególni pracownicy w zakresie powierzonych im zakresem czynności obowiązków lub zadań zleconych doraźnie przez przełożonych.
  3. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust 1 urząd współpracuje na zasadach partnerskich z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, związkami religijnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
  4. Struktura Urzędu Gminy w Dąbrównie powinna być powiązana z misją urzędu i realizowanymi zadaniami.
§ 3.
  1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie do diagnozowania w sposób ciągły potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego i do podejmowania w ramach zajmowanego stanowiska i swoich możliwości odpowiednich działań, by potrzeby te zaspakajać.
  2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych pracowników do monitoringu realizacji celów i zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, poprzez stały bieżący nadzór nad podległymi pracownikami, dokonywanie bieżącej oceny wykonania zadań oraz do analizy sprawozdań.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Dąbrówno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 08:52:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 08:53:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:53:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »