ˆ

Wykazy nieruchomości

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 21 maja 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-21 14:15:33 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrówno podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
 
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat
Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę
Nr działki
Nr KW
1
1/23 Dąbrówno
EL1O/00015574/9
Część z przeznaczeniem dzierżawy 50m²
Z działki  o pow.0,1464 ha 
 
Cześć z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Nieruchomość gruntowa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno wg Uchwały nr XXXII/187/17z dnia 4 stycznia 2017r.  z funkcją terenu jako mieszkaniowa i usługowa
Okres
 dzierżawy do 3 lat
Zarządzenia Or.0050.122.2020 z dnia 31 grudnia 2020r
 
Do 31-go każdego roku
Bezprzetargowa dla wnioskodawcy
 
 
1.Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie zarządzenia NR OR. 0050.122.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 grudnia 2020r.  roku  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione grunty i budynki stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrówno.
2. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie  oraz na stronie internetowej  www.otoprzetargi.pl
4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostaną podpisane umowy z wnioskodawcą.
5. Wszelkie informacje dodatkowe, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, pod nr tel. 89 647- 40-87 wew. 30, lub e-mail:
 
 
Termin wywieszenia wykazu: 21  maj 2021- 12 czerwca 2021r.                 
                                                                 
Wójt Gminy Dąbrówno
/-Piotr Zwaliński /

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-21 14:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-21 14:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 12:19:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony