ˆ

Wykazy nieruchomości

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 19 maja 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-21 14:31:35 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrówno podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat
 
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat
Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę
Nr działki
Nr KW
1
106 Marwałd
EL1O/00019427/8
Część z przeznaczeniem dzierżawy 200 m²
Z działki  o pow.0,8000 ha 
 
Cześć z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem oświaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno wg Uchwały nr XXXII/187/17z dnia 4 stycznia 2017r.  z funkcją terenu jako mieszkaniowa i usługowa
Okres
 dzierżawy do 10 lat
Zarządzenia Or.0050.122.2020 z dnia 31 grudnia 2020r
 
Do 31-go każdego roku
Bezprzetargowa dla wnioskodawcy
 
 
1.Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie zarządzenia NR OR. 0050.122.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 grudnia 2020r.  roku  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione grunty i budynki stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrówno.
2. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie  oraz na stronie internetowej  www.otoprzetargi.pl
4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostaną podpisane umowy z wnioskodawcą.
5. Wszelkie informacje dodatkowe, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, pod nr tel. 89 647- 40-87 wew. 30, lub e-mail:
 
 
Termin wywieszenia wykazu: 19 maj 2021- 10 czerwca 2021r.                                                                                   
 
Wójt Gminy Dąbrówno
/-Piotr Zwaliński /

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-21 14:29:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-21 14:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-21 14:31:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony