ˆ

Wykazy nieruchomości

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21 czerwca 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-21 12:17:01 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn . 21.06. 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrówno podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat
Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę
Nr działki
Nr KW
2
121/73
Leszcz
EL1O/00038983/2
 
 
Część dzierżawiona o pow. 80 m ²
 Z działki  o powierzchni 0,1875 ha
Część nieruchomości gruntowa, zabudowana,
 
Przeznaczenie na cele inne niż rolnicze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno wg Uchwały nr XXXII/187/17z dnia 4 stycznia 2017r.  z funkcją terenu jako mieszkaniowa i usługowa
Niezagospodarowany – dzierżawa na okres do 3 lat
Wg Zarządzenia nr Or.0050.122.2020 z dnia 31.12.2020
Do 31 marca każdego roku
Wnioskodawca 
 
1.Wartośc nieruchomości została oszacowana na podstawie .
2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie  oraz na stronie internetowej  www.otoprzetargi.pl
4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostaną podpisane umowy z wnioskodawcą.
5. Wszelkie informacje dodatkowe, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, pod nr tel. 89 647- 40-87 wew. 30, lub e-mail:
 
 
Termin wywieszenia wykazu: 21 czerwca  2021 – 12 lipca  2021r.                                                                              
Wójt Gminy Dąbrówno
 
 
/-/Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 12:16:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 12:17:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 12:18:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony