ˆ

Zastępca Wójta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-02 10:37:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Funkcję Zastępcy  Wójta sprawuje Dorota SZCZUROWSKA.

Tel: /89/ 6474087 wew. 23
e-mail:

Zadania ZASTĘPCY WÓJTA:

 1. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach Gminy,
 2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków,
 3. wykonuje zadania i kompetencje wyznaczone przez Wójta oraz zapewnia, w powierzonym mu zakresie, kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy i kontroluje działalność komórek realizujących te zadania,
 4. współorganizuje politykę kadrową,
 5. przejmuje obowiązki Sekretarza w czasie jego nieobecności,
 6. koordynuje przedsięwzięciami związanymi ze strategicznym rozwojem gminy,
 7. realizuje i monitoruje strategie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
 8. nadzoruje opracowanie projektów planów, strategii programów lokalnych niezbędnych do występowania z wnioskami o dotacje z budżetu Państwa i Unii Europejskiej,
 9. nadzoruje właściwe przygotowanie wniosków o dotacje, wniosków o płatność oraz rozliczaniem dotacji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej,
 10. nadzoruje planowanie, przygotowywanie i realizację inwestycji,
 11. monitoruje możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
 12. kontoroluje wewnętrznie poszczególe stanowiska i referaty,
 13. nadzoruje pracę Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
« powrót do poprzedniej strony