ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 - 2031

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-12 09:49:19 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/169/20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Gminy  postanawia, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbrówno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrówno do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizacje przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrówno do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 7. Traci moc Uchwała z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr XVII/105/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2030
§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Żarczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 09:49:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 09:49:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-01 10:26:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony