ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.35.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.34.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.33.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w 2024 roku z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.31.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Brzeźno Mazurskie, miejscowości Kalbornia, gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXXI/441/24
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXX/440/24
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
LXX/439/24
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Dąbrówno na cel publiczny nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Okrągłe, gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXX/438/24
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/407/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXX/435/24
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXX/437/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji