ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 391
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu pracy komisji przetargowej ds. zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
OR.0050.59.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 392
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia Rejestru zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nr aktu prawnego
OR.0050.58.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 393
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorząduterytorialnego, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.57.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 394
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.56.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 395
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Dąbrówno w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.55.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 396
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dąbrówno za rok 2020.
Nr aktu prawnego
OR.0050.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 397
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Dąbrówno w roku 2021.
Nr aktu prawnego
OR.0050.53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 398
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu w miejscowości Leszcz, gm. Dabrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 399
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmian norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 400
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
OR.0050.50.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji