ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 401
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
OR.0050.49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 402
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za I kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nr aktu prawnego
OR.0050.48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 403
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.47.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 404
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.46.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 405
Data podjęcia
2021-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 406
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
OR.0050.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 407
Data podjęcia
2021-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Nr aktu prawnego
OR.0050.42.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 408
Data podjęcia
2021-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.122.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 409
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2021 r. i przeniesienia planów wydatków
Nr aktu prawnego
OR.0050.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 410
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie
Nr aktu prawnego
OR.0050.39.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji