ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 431
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
OR.0050.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrówno w roku 2021.
Nr aktu prawnego
OR.0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2021-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 436
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Nr aktu prawnego
OR.0050.11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
OR.0050.10.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.8.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji