ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIII/392/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXIII/391/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXII/390/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Leszcz gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXII/389/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Leszcz gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXII/388/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Leszcz, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXII/387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXII/386/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXII/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXII/384/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXII/383/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji