ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w 2016 roku”.
Nr aktu prawnego
XVIII/105/16
Status
Obowiązujący
Lp: 622
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbrówno na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XVIII/104/16
Status
Obowiązujący
Lp: 623
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Dąbrówno na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XVIII/103/16
Status
Obowiązujący
Lp: 624
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Dąbrówno w sprawie zmian w statutach sołectw położonym na terenie Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XVIII/102/16
Status
Obowiązujący
Lp: 625
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XVIII/101/16
Status
Obowiązujący
Lp: 626
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2016 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/100/16
Status
Obowiązujący
Lp: 627
Data podjęcia
2016-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno na lata 2016 – 2025.
Nr aktu prawnego
XVIII/99/16
Status
Obowiązujący
Lp: 628
Data podjęcia
2015-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiana uchwały: w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrówno na lata 2015 – 2025.
Nr aktu prawnego
XVII/98/15
Status
Zmieniony
Lp: 629
Data podjęcia
2015-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
Nr aktu prawnego
XVII/97/15
Status
Obowiązujący
Lp: 630
Data podjęcia
2015-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r.
Nr aktu prawnego
XVII/96/15
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji