ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrówno".
Nr aktu prawnego
III/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/429/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15.12.2023 r. o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 r
Nr aktu prawnego
III/15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
III/14/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/13/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/12/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/11/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
II/10/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 r.
Nr aktu prawnego
II/9/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
II/8/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji