ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru formy sprzedaży nieruchomości nr 8/9 i 111, położonych w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.42.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 r
Nr aktu prawnego
LXXII/443/24
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
LXXII/442/24
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Brzeźno Mazurskie, miejscowości Kalbornia, gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXXI/441/24
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXX/440/24
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
LXX/439/24
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Dąbrówno na cel publiczny nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Okrągłe, gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXX/438/24
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/407/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXX/435/24
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXX/437/24
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Dąbrówno oraz określenia sposobu naliczania i wysokości należności wypłacanych radnym z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju
Nr aktu prawnego
LXX/436/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji