Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
OR.0050.45.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.44.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru formy sprzedaży nieruchomości nr 8/9 i 111, położonych w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.42.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.41.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.40.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczenia oraz zasad uzupełniających stosowanych przy realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + w Publicznej Szkole Podstawowej W Elgnowie
Nr aktu prawnego
OR.0050.39.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
OR.0050.38.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.37.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 r
Nr aktu prawnego
LXXII/443/24
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
LXXII/442/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji