Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 421
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków
Nr aktu prawnego
OR.0050.87.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 422
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za II kwartał 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nr aktu prawnego
OR.0050.86.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 423
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nr aktu prawnego
OR.0050.85.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 424
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia przez Gminę Dąbrówno pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Elgnowie, realizującemu zadanie w ramach Projektu grantowego o nazwie „Ogród sensoryczny w Elgnowie”
Nr aktu prawnego
OR.0050.84A.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 425
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.81.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 426
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr Or.0050.79.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2022 r. dotyczącego przeniesienia planu dochodów.
Nr aktu prawnego
OR.0050.80.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 427
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia planów dochodów
Nr aktu prawnego
OR.0050.79.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 428
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035
Nr aktu prawnego
OR.0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 429
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035
Nr aktu prawnego
OR.0050.77.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 430
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany ceny wywoławczej majątku ruchomego Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.76.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji