Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
OR.0050.84.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.83.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem podczas dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbrówno, jak również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych w innych gminach
Nr aktu prawnego
OR.0050.81.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/33/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/32/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrówno do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
III/31/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
III/30/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/288/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczytym, położonej w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/29/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/28/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Bartki, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/27/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji